Katre Uusmaa arvates tuleb aktsepteerida rutiini töö ühe osana

BDG on Baltikumis juhtiv meelelahutuskontsern, mis korraldab suuremaid ja väiksemaid üritusi/ kontserteid, toob maale ja levitab väärtfilme ning opereerib söögi-ja meelelahutuskohti Lounge 8, Club Hollywood, Club Angel. BDG on esindatud ka Lätis ning oli varemalt esindatud ka Leedus.

Office manager-turundusassistendi positsiooni BDG Eestis täidab Katre Uusmaa, kelle sõnul varieeruvad tema tööülesanded telefonile vastamisest ürituste korraldamiseni.

Katre sõnul ei ole BDG"™s töötamine tema jaoks mitte üldse mitte ainult fun, nagu firma valdkonnast tulenevalt arvata võiks, vaid eelkõige suur väljakutse. "Tegemist on väga rutiinivaba tööga st. iga päev on uued väljakutsed. See aga nõuab palju teadmisi, kiiret taipu, iseseisvust, pingetaluvust, otsustusvõimet, julgust sõna sekka öelda ja maksma panna, julgust end kehtestada," räägib Katre. Tema sõnul on väga suur tähtsus ka teatud isikuomadustel. "Hall hiireke sellises organisatsioonis hakkama ei saaks, " on Katre kindel. "Töö BDG"™s ei ole kindlasti ainult üks suur fun. Fun on üks osa suure ja pingelise töö tulemusest - kohtumised huvitavate artistidega ja inimestega, võimalus näha ning osa saada projekti lõpptulemustest - näiteks kontsertist."


Kas bürootöötaja amet oli Sinu jaoks juhuslik teadlik valik?

Selle ameti valik oli teadlik, saamaks vajalikke kogemusi kõrgemale ja kaugemale jõudmiseks. Büroojuhi amet annab head teadmised, ülevaate ja kogemuse erinevates organisatsiooni puudutavates valdkondades.

Millised on olnud Sinu eelnevad töökohad ja ülesanded?

Alustasin päris töötegemist keskkoolis, kui asendasin suviti Notaris sekretär-konsultanti. Seal oli minu ülesanneteks klientidega suhtlemine ja nende nõustamine; dokumentide ettevalmistamine; lepingute ettevalmistamine, köitmine; dokumentide arhiveerimine jpm. ülikooli astudes asusin tööle Connectus AS"™is, kus tegin mõnda aega müügitööd (reklaami ja andmete müük rahvusvahelise B2B süsteemi Kompass). Pärast seda sattusin BDG"™sse, kus olen tänaseks töötanud juba pea 5 aastat.

Kas Sinu haridustee toetab ametialast tegevust?

Olen lõpetanud Kärdla ühisgümnaasiumi ja pärast seda astusin Tallinna Majanduskooli programmeerimistehnikat õppima. Majanduskoolist sain teadmisi ametikirjade vormistamise ja ülesehituse kohta, kui mitte vajalikke teadmisi programmeerimistehnika kohta, seega jätsin kooli pooleli ja asusin õppima EBS"™is rahvusvahelist ärijuhtimist, mis sai kolmandal kursusel turunduse ja suhtekorralduse suuna. Hetkel on käsil lõputöö kirjutamine. Igast õppeasutusest olen saanud erinevaid vajalikke teadmisi, mis on mind tänaseks aidanud jõuda sinna, kus olen. EBS?´is õpitu aga peaks olema raamiks kogu minu järgnevale töökäigule, kuna mul on plaanis end edasi arendada turunduse vallas.

Kuidas praeguse töökohani jõudsid?

BDG otsis 5 aastat tagasi endale videolevi assistenti ja otsustasin kandideerida. Seda kohta ma aga ei saanud, kuna otsiti meesterahvast. Samal ajal aga lahkus neil ka sekretär ja mind kutsuti selle töökohaga seoses vestlema. Konkurss osutus minu jaoks edukaks.


Esimene tööpäev?

Esimene tööpäev oli väga pingeline. Tuli tundma õppida 35 inimest, kes millega tegeleb; meelde jätta 35 otsenumbrit; aidata kõiki nende tööprotsessis, teadmata, mida tuleb täpselt teha. Kaks esimest nädalat olin päris shokis. Sisseelamine võttis aega vähemalt kuu.


Kirjelda oma tavalist tööpäeva?

Tavaline tööpäev algab kl 9.30. Olen esimene, kes kontorisse jõuab. Avan kõik uksed, vaatan et kontor oleks korras ja varustatud kõige vajalikuga. Tööpäevad ei ole kunagi tavalised, alati on midagi erilist. Eks ole ka rutiinsemaid tegevusi, nagu telefonile ja üldmeilile vastamine ning andmebaaside täiendamine/haldamine ja kliendigruppidega suhtlemine. Viimased on peamiselt Club Hollywood"™i erinevate kliendikaartide omanikud.


Kas Sinu firmas on õhkkond tulenevalt valdkonnast vaba ja avatud, või on koht ka bürokraatial ja hierarhial?

Õhkkond on tulenevalt inimestest vaba ja avatud! Ka ei nõua praegune töökoht ontlikku kontorikostüümi, seega olen valinud enda jaoks mugavaima - casual-stiili.


Kas on vahe millises ettevõttes sekretäritööd teha?

Kindlasti on vahe ja väga suur. Ma ei oleks nõus tegema rutiinset sekretäritööd kindlas töövormis kellast kellani, kus mul ei ole endal mingisugust otsustusõigust ega kindlat projekti. Olen praeguse sekretäritöö kõrvalt aidanud välja töötada ja organiseerida erinevaid üritusi, asendanud turundusjuhti tema puhkuse ajal - see nõuab rohkem, kui lihtsalt sekretär olemist.

Kas boonusena saad külastada ka üritusi - olete kohtunud "suurte staaridega"?

Jah, olen osa saanud väga paljudest suurematest ja väiksematest kontsertidest ning olen kohtunud ka suuremate ja väiksemate staaridega. Olen vestelnud näiteks Brian Adamsiga ja Mobyga. Väiksemateks esinejateks nimetan Club Hollywood"™i külastanud lauljaid, üritusesarja Caf?© de la Souliga seoses ja mõned kuulsad välis DJ"™d. Minu ülesandeks on olnud neid hosti"™da, see tähendab, nendega tegeleda. Viia hotelli, sööma, esinema, lennujaama jne.

Kas veedad mõnikord lõunatunni kinos Sõprus uusi filme vaadates?

Ei ole juhtunud, et tööpäeval lõunatunni ajal tekiks sellist aega, et kinno minna. Tööd on tavaliselt väga palju ja aeg-ajalt tuleb teha ka 12 tunniseid tööpäevi. Kinos aga saab käia küll, näiteks uute filmide esilinastustel.

Kas Hollywoodis pidutsemas käies kehtivad omadele sõbrahinnad?

Kuna minu töö on tihedalt seotud Club Hollywood"™ iga, siis minule on tasuta sissepääs igale üritusele. Tavaliselt kehtib tasuta sissepääs ka minu kaaslasele ning soodsam piletihind minu sõpradele.

Milline on sekretäritöös parim tunnustus?

Parim tunnustus on see, kui oled mingist projektist osa võtnud ja projekt õnnestub suurepäraselt. See tunne, et oled aidanud midagi väga head korda saata ja et kaastöötajad oskavad seda ka hinnata.

Kas tekib ja rutiin ja kuidas sellest üle saada?

Rutiin tekib igas töökohas mingil ajahetkel. Seda tuleb võtta kui osa tööst. Ma ei oska öelda, kas sellest on võimalik ka üle saada. Minu töö on kombineeritud - mõnikord väga pingeline ja ettearvamatu, mõnikord rahulikum, seepärast oskan nautida ka rutiinseid ülesandeid.

Kas sekretäritöös on kohta loomingulisusel?

Ma kahtlen, et üldises sekretäritöös on märkimisväärset kohta loomingulisusel. Minu töös aga on loomingulisusel väga suur osa.

Mis motiveerib Sind särasilmselt tööd tegema?

Toredad inimesed, kes mind ümbritsevad minu igapäevases töös. Huvitavad projektid.

Kas ja kuidas ennast täiendad, et ametialaselt konkurentsis püsida?

Kui ülikool lõpetatud saab, on plaanis mõned lisakursused võtta, mis aitaksid täiendada minu vene keele oskust. Muus osas seni täiendõpet pole vajanud. Tulevikus oleks kindlasti vaja enda vormishoidmiseks lisakoolitusi võtta.

Kuidas iseloomustaksid head juhti?

Hea juht peab olema õiglane ja tark; rahulik ja enesekindel; oskama kuulata ja nõustada; oskama juhendada ja delegeerida; oskama töötajaid motiveerida.

Millised on olnud suurimad kordaminekud Sinu senises töös?

Mulle ei meeldiks siinkohal eristada suuremaid kordaminekuid väiksematest. Minu jaoks on edukas töötegemine kõik üks suur kordaminek.

Kas töö tuleb koju kaasa?

Jah! Paraku teen maili teel tööd edasi ka õhtuti kodus. Nädalavahetustel proovin end välja lülitada, kuid päriselt ei saa välistada töökõnesid ka siis.

Kuidas veedad töövälist aega, kuidas lõõgastud?

Lõõgastumine on väga oluline. Mulle meeldib käia veekeskustes sellisel ajal, kui on vähe külastajaid. Spordialadest meeldibki kõige enam ujumine, mis aitab suurepäraselt lõõgastuda. Kord kuus pean kindlasti käima ka massaazis, mis aitab vabaneda stressist ja pingetest. Väga oluliseks lõõgastumise juures pean ka muusikat, mida kodus kuulan - moodsast jazzist chillout"™ini ja klassikalise muusikani; hiljuti avastasin enda jaoks Arvo Pärdi muusika, mis aitab kontsentreeruda ja mõjub rahustavalt.

Kuna mulle meeldib oma aega sisustada, mitte niisama kodus teleka ees vedeleda, üritan töövälisel ajal võimalikult palju toredaid asju ette võtta. Käia teatris, kinos, kontsertidel, vaadata mõnda head filmi, teha sõpradega väljasõite loodusesse ja mõnda lahedasse söögikohta Tallinnast välja. Viimasel ajal vajan aga palju "oma aega"? st. üksinda olemist, kuna mentaalset tööd ja suhtlemist on palju. Siis ma loen mõnda elufilosoofilist raamatut ja kuulan klassikalist muusikat.

Unistan reisimistest eksootilistesse paikadesse - Tiibetisse, Nepaali, Jaapanisse, kuid kahjuks ei ole mul hetkel võimalik nii palju reisida ja näha, kui sooviks.

Kus ja kellena näed end 10 aasta pärast?

Hetkel näen end tulevikus eduka turundusjuhina, kuid kes teab - ehk tegelen hoopis rahulikult turismiarendamisega Hiiumaal ja kasvatan selle kõrvalt last/lapsi.

Milline on Sinu elufilosoofia?

Elada elu täisväärtuslikult ja väärilikalt - olen loomult heas mõttes perfektsionist.


Kommentaar Katre kolleegilt Mart Eensalult, BDG Meelelahutuse AS juhatajalt

Sekretäri/büroojuhi töö on meil tõenäoliselt suhteliselt tüüpiline võrreldes teiste ettevõtete sama ametiga, kuid ehk eeldame keskmisest veid rohkem ise oma peaga mõtlemist ja ise probleemidele parema lahenduse leidmist. Tulenevalt meie tegevuse iseloomust pole meie töö ka väga konkreetselt "kellast kellani". Katrele lisanduvad büroojuhi kohustustele ka turundusjuhi assistendi kohustused. Katre täidab kõik eelmainitud eeldused ja suudab suurepäraselt ühendadada büroojuhi ja turundusassistendi töö.

Katre tugevusteks on tema rõõmsameelsus ja emotsionaalsus, hea suhtlemisoskus ja kõrge saavutusvajadus.

Osale arutelus

 • sekretar.ee

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Sekretäri sotsiaalmeedias

RSS

Peopaik

Aasta suurejooneliseim sündmus Radisson Blu Sky Hotelis!

Jõulupidu, kui üks ettevõtte olulisemaid sündmusi, on oodatud nii töötajate kui ka koostööpartnerite poolt. Radisson Blu Sky Hotel pakub peohõngulist atmosfääri ning erakordset elamust, mida elevusega oodatakse ja soojusega meenutatakse. Meie eesmärgiks on täita teie soovid ja ergutada maitsemeeli hõrgutistega, milles traditsioonid kohtuvad mitmekesise tänapäevaga.

Pidupäev Hestia Hotel Laulasmaa Spa's

Laulasmaa loodus on maagiline. Just siit on ammutanud inspiratsiooni maailma enim mängitud kaasaegne helilooja Arvo Pärt ja just siin on seetõttu 2018. aasta sügisel avanemas muusikasõprade meka – Arvo Pärdi Keskus. Kust siis veel ammutada häid mõtteid, kui mitte Laulasmaalt?

Küsitlus

Kuidas Sinu firmas suvepäevi peetakse?

 • Kahepäevased suvepäevad linnast eemal
  28%
  28%
 • Ühepäevased suvepäevad linnast eemal
  17%
  17%
 • Meeskonnaüritus töökoha lähedal
  10%
  10%
 • Suvepäevi ei peeta
  45%
  45%

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers ootab oma tiimiga liituma kahte ASSISTENTI

PricewaterhouseCoopers AS

27. jaanuar 2019

Uudised

Teabevara