Riiklikud normdokumendid: arhiiviseadus, arhiivieeskiri (2)

Hea tava eeldab, et

 •   organisatsioonis on dokumendihaldus reglementeeritud
 •  reglementeeritud nõuetest kinnipidamise eest on määratletud vastutus (Tiiu-Reet Kõrven).

Dokumentide haldamist reguleeritakse riiklike normdokumentidega, väljatöötatud juhistega, juhendmaterjalidega, arvestada tuleb ka oma organisatsiooni tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktidega.

Riiklikud õigusaktid, nende olulisus dokumendihalduse korraldamisel


Arhiiviseadus (1998)

 •  seadus sätestab arhivaalide kogumise, hindamise, arhiveerimise, säilitamise ja nendele juurdepääsu korraldamise ning arhiivide tegevuse alused, esitab sätted arhivaalide kaitse kohta.
 •  seab sisse arhiivijärelevalve, mis on meetmete süsteem, mis tagab kontrolli avalike arhivaalide kogumise, arhiveerimise, säilitamise, kaitse, juurdepääsu korraldamise, arhivaalide kohta andmete arhiiviregistrisse kandmise ning hävitamise üle ja asutuste asjaajamise vastavuse seadusele, arhiivieeskirjale ja asjaajamist reguleerivatele õigusaktidele.
 •  seadus kehtestab arhivaali valdaja vastutuse arhivaali säilimise ja hävitamise õiguspärasuse eest.
 • Oluline arhiiviseadusest:

 • asjaajamine peab olema vastavuses riiklikele normdokumentidele
 • asutusel lasub vastutus arhivaalide hoidmise ja säilitamise eest ettenähtud säilitustähtaja jooksul
  • säilitustähtaja määramisel võetakse aluseks riiklikud, tegevusvaldkondi reguleerivad õigusaktid
 • arhivaalide juurdepääsupiirangud
  • delikaatseid isikuandmeid sisaldavale arhivaalile on juurdepääs võimalik kohtu nõudmisel või juurdlus- või eeluurimisorgani või asjaomase isiku kirjalikul loal või pärast tema surma tema abikaasal, vanematel, lastel, lastelastel, vendadel ja õdedel ning teistel isikutel ja asutustel isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seadusega ettenähtud alustel ja korras ning kooskõlas vastavat valdkonda reguleerivate seadustega.
  • ärisaladuseks tunnistatud teavet sisaldavale arhivaalile kehtib juurdepääsupiirang 20 aastat, alates teabe tunnistamisest ärisaladuseks. Ärisaladust sisaldava arhivaali kasutamine enne juurdepääsupiirangu lõppemist on võimalik omaniku loal või kohtu-, juurdlus- või eeluurimisorgani nõudel.
  • asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud arhivaalide kohta kehtestab juurdepääsupiirangud asutuse juht avaliku teabe seaduses sätestatud korras. Juurdepääs sellisele teabele võimaldatakse avaliku teabe seadusega ettenähtud korras.

  Arhiivieeskiri (1998)

 • arhiiviseaduse rakendusakt, mis sätestab dokumentide säilitustähtaegade kehtestamise, arhivaalide hindamise, hävitamiseks või arhiivi üleandmiseks eraldamise, arhiveerimise, säilitamise, kaitse, kasutamise ja avalike arhiivide poolt arhivaalide kogumise nõuded ja korra.
 • eeskiri kehtib riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, eraõiguslikele juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi arhiivimoodustajad).
  • eraõiguslikele juriidilistele ja füüsilistele isikutele kehtib arhiivieeskiri avalike ülesannete täitmise käigus tekkivate avalike arhivaalide osas ning eraarhivaalide osas, kui käesolev eeskiri seda otseselt sätestab.
 • arhiiviseaduse ja eeskirja täitmiseks arhiivimoodustajad:
  • tagavad asjaajamise käigus seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmise ja otsuste vastuvõtmise täpse ja küllaldase dokumenteerimise (sõltumata teabekandjast)vähemalt õigusaktidega ettenähtud ulatuses;
  • tagavad kontrollimist (auditeerimist) võimaldava asjaajamiskorralduse;
  • ärgivad arhiveerimisel provenientsiprintsiipi (nimetatakse ka päritoluprintsiibiks- üht päritolu dokumente tuleb hoida koos);
  • täidavad arhivaalide säilitusnõudeid;
  • tagavad juurdepääsu arhivaalidele;
  • võimaldavad avaliku arhiivi esindajale arhiivijärelevalve teostamisel tutvuda arhivaalide olemasolu ja säilitustingimustega;
  • määravad kindlaks arhivaalide alalhoidmise, korrastamise ja arhiivi üleandmise eest vastutavad isikud või ametikohad.

  Oluline arhiivieeskirjast:

 • vastutava isiku määramine
 • sarjade moodustamine ja dokumentide loetelu koostamine
 • arhivaalide säilitustähtaegade kehtestamine
 • arhivaalide loetelu koostamine
 • arhivaalide hindamine, säilitamine (arhivaalide säilitusnõuded), kaitse ja kasutamine
 • arhivaalidele juurdepääsu korraldaminearhivaalide hävitamine või arhiivi üleandmiseks eraldamine
 • arhiivi ohuplaani koostamine.
 • Organisatsioonis kehtestatakse arhiivihalduse tegevused asjaajamiskorras või eraldi regulatsioonina.


  Normatiivaktidega tutvumiseks kasulikud lingid:

  Riigikantselei juhendmaterjalid -

  www.riigikantselei.ee/dokumendihaldus

  Rahvusarhiivi juhised -

  www.ra.ee

  Riigi Teataja - www.riigiteataja.ee

  Artikli autor Janne Kerdo, Tallinna Majanduskooli Sekretäri- ja ametnikutöö osakonna juhataja, on andud nõusoleku vastata ka Sekretar.ee lugejate küsimustele, mis puudutavad asjaajamise korraldamist ja dokumendihaldust. Seega - kui igapäevases töös on tekkinud küsimusi, millega oma jõududega hakkama ei saa, siis pange oma mure kirja. Iga dokumendihalduse e-õppe peatüki (ilmuma hakkavad need regulaarselt kord nädalas) lõpus kommenteerib Janne üht probleemi. Oma küsimused saata julgelt aadressile janne.kerdo@tmk.edu.ee

  Osale arutelus

  • Piret Birk

  Raadio ettevõtlikule inimesele

  Hetkel eetris

  Jälgi Sekretäri sotsiaalmeedias

  RSS

  Peopaik

  Aasta suurejooneliseim sündmus Radisson Blu Sky Hotelis!

  Jõulupidu, kui üks ettevõtte olulisemaid sündmusi, on oodatud nii töötajate kui ka koostööpartnerite poolt. Radisson Blu Sky Hotel pakub peohõngulist atmosfääri ning erakordset elamust, mida elevusega oodatakse ja soojusega meenutatakse. Meie eesmärgiks on täita teie soovid ja ergutada maitsemeeli hõrgutistega, milles traditsioonid kohtuvad mitmekesise tänapäevaga.

  Viljandi Pärimusmuusika Ait

  Viljandi Pärimusmuusika Ait on mõnus koht, kuhu tulla kontserdile, loengusse, seminarile, konverentsile, tähtpäevi pidama ning vaadet ja õhkkonda nautima. Asume Viljandi südames, Viljandi Lossimägedes ja 360-kraadine postkaardivaade on hinna sees.

  Küsitlus

  Kuidas Sinu firmas suvepäevi peetakse?

  • Kahepäevased suvepäevad linnast eemal
   28%
   28%
  • Ühepäevased suvepäevad linnast eemal
   17%
   17%
  • Meeskonnaüritus töökoha lähedal
   10%
   10%
  • Suvepäevi ei peeta
   45%
   45%

  Valdkonna tööpakkumised

  PricewaterhouseCoopers ootab oma tiimiga liituma kahte ASSISTENTI

  PricewaterhouseCoopers AS

  27. jaanuar 2019

  Uudised

  Teabevara