Katseajal töölepingu ülesütlemine

Töösuhetes leiab laialt kasutamist katseaja kohaldamine. Katseaeg on aeg, et hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel.

Kuni 01.07.2009.a. kehtinud töölepingu seaduse kohaselt oli vajalik kirjalik kokkulepe katseajaks. Kehtiva töölepingu seaduse kohaselt kohaldub kõigis töösuhetes vaikimisi kuni neljakuuline katseaeg, kui pooled pole teisiti kokku leppinud. Seega võivad pooled vaatamata katseaja rakendamise andmete puudumisele töölepingu kirjalikus dokumendis vajadusel töölepingu katseajal töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 86 lõike 1 kohaselt üles öelda.

Ülesütlemine katseajal peab toimuma nii tööandja kui töötaja poolt vähemalt 15 kalendripäeva ette teatades. Tööandja peab aga ülesütlemisel lähtuma ainult nimetatud katseaja eesmärgist ja põhjendama ülesütlemist sellest tulenevalt. Põhjendamata jätmine ei mõjuta avalduse kehtivust. Töötaja katseajal ülesütlemist põhjendama ei pea.

Katseaja eesmärki peab väga täpselt silmas pidama, kuna selle mittetäitumise tõttu ülesütlemine on selgelt eristatav teistest põhjustest, muu hulgas töölepingu erakorralisest ülesütlemisest töötajast tuleneval põhjusel TLS § 88 lõike 1 järgi.

On oluline teadvustada, et tööandja võib katseajal töölepingu üles öelda ka teistel põhjustel kui katseaja eesmärgi mittetäitumine, kuid siis tuleb nõnda ka põhjendada ja lähtuda vastavast seadusest tulenevast alusest.

Näiteks pole tegemist töötaja omaduste hindamisega katseaja raames, kui tööandja põhjendab sisuliselt ülesütlemist töötajapoolse töökohustuste rikkumisega. Oletame, et ülesütlemine põhineb faktil, et töötaja pole põhjuseta terve nädala tööle ilmunud. Tööandja viitab töötaja võimetusele kohustusi täita ja katseaja eesmärgi mittetäitumisega, kuivõrd töötaja võimed ei vasta tehtavale tööle. Sel juhul on tegemist töötajast tuleneva põhjusega ja tööandjal võib töölepingu üles öelda eelneva hoiatuse olemasolul ning TLS § 88 lõike 1 punkti 3 alusel.

Teise näitena ütleb tööandja ütleb töölepingu üles töötaja tervist hinnates ning põhjendab ülesütlemist töötaja tihedate viibimistega töövõimetuslehtedel. Kui tegemist oli hoolduslehtedega, siis tähendab see, et töötaja viibis töölt eemal haiget last põetades ning tegemist on alusetu hinnanguga töötaja tervisele. Lisaks on sel juhul tööleping üles öeldud kaudselt põhjusel, et töötaja täidab olulisi perekondlikke kohustusi (last hooldades) ning sellekohane ülesütlemine on lausa keelatud. Kui töötaja laps oli sealjuures veel ka alla kolmeaastane, siis loetakse, et tööleping on üles öeldud just keelatud põhjusel ja tööandjal lasub tõendamiskohustus vastupidises.

Ülesütlemise piirangud tööandjale on sätestatud TLS §-is 92. Paragrahvi lõige 2 täpsustab, et kui tööandja ütleb üles töölepingu töötajaga, kes on rase või kasvatab alla kolmeaastast last, loetakse, et tööleping on üles öeldud keelatud põhjusel, kui tööandja ei tõenda, et ta ütles töölepingu üles seaduses lubatud alusel.

Alati tuleb anda hinnang tuginedes kõigile asjaoludele just selles, kättejõudnud olukorras ehk juhtumipõhiselt.

Poolte lahkarvamuste ja vaidluse korral lahendab ülesütlemisavalduse põhjusega mittenõusoleva töötaja vastavasisulise nõude ülesütlemisavaldus tühiseks tunnistada töövaidlusorgan, see on töövaidluskomisjon või kohus. Nõude esitamiseks on aega 30 kalendripäeva alates ülesütlemisavalduse saamisest.

Vaatamata tööõiguse muutumatuna püsinud teooriale ja pikale praktikale töösuhetes on jätkuvalt levinud arusaam, et katseaja lõppemine lõpetab töölepingu, kui seda ei pikendata. Tegu võib olla poolte vaba ja väära tõlgendusena töölepingu tähtajast ja/või katseaja viimasest päevast, aga ka tahtmatust möödarääkimisest poolte vahel. Töölepingu ja katseaja kestvus on küll mõnel juhul teineteisest sõltuvuses, kuid eesmärk on neil täiesti erinev.

Eeldatakse, et tööleping on sõlmitud tähtajatuna. Töölepingu seaduse § 9 sätestab, et tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks, kui seda õigustavad töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige töömahu ajutine suurenemine või hooajatöö tegemine. Ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks võib tähtajalise töölepingu sõlmida asendamise ajaks ning seda aega ei piirata. Seega peab töölepingu tähtaeg tulenema otseselt ainult töö ajutisest iseloomust.

Katseaega kohaldatakse vaikimisi neljaks kuuks alates tööle asumisest. See tuleneb seadusest ja vajadusest töötajat hinnata. Siinjuures pole enam eraldi sätet katseaja pikenemise kohta näiteks töövõimetuslehel viibimise või muul sarnasel juhul, kuna pikenemine tuleneb katseaja eesmärgist. Ajal, mil töötaja ei tee tööd, pole võimalik ka hinnata tema võimeid ja muid töö tegemiseks vajalikke omadusi.

Töölepinguga võib kokku leppida katseaja kohaldamata jätmises või lühendamises. Kuni kaheksaks kuuks sõlmitud tähtajalise töölepingu korral ei või katseaeg olla pikem kui pool lepingu kestusest. See tähendab, et näiteks seitsmeks kuuks sõlmitud töölepingu korral saab rakendada kuni kolme ja poole kuu pikkust katseaega. 

Niisiis – kui katseaeg lõpeb, kestab tööleping ja sellest tulenevad kohustused, õigused ikka edasi, kuni saabub töölepingu tähtaeg või kumbki pooltest töölepingu üles ütleb. Lõppenud on vaid aeg, mil hinnati töötaja sobivust tehtavale tööle. Kusjuures pooled võivad katseajal kokku leppida katseaja tähtaja muutmises ehk muuta katseaja viimase päeva kuupäeva – seda nii lühemaks kui pikemaks ajaks, kuid mitte kauemaks, kui seadus võimaldab. Küll aga ei saa kokku leppida katseajas, kui töösuhe on juba alanud selleta.


 

Osale arutelus

 • Urve Vilk, Kaia Taal

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Sekretäri sotsiaalmeedias

RSS

Peopaik

Pidupäev Hestia Hotel Laulasmaa Spa's

Laulasmaa loodus on maagiline. Just siit on ammutanud inspiratsiooni maailma enim mängitud kaasaegne helilooja Arvo Pärt ja just siin on seetõttu 2018. aasta sügisel avanemas muusikasõprade meka – Arvo Pärdi Keskus. Kust siis veel ammutada häid mõtteid, kui mitte Laulasmaalt?

Pidupäev Kuulsaalis

Pane pidu veerema Kuulsaalis! Lõbus ajaveetmine ja mõnusad söögid-joogid muudavad Sinu pidupäeva kõigile meeldejäävaks!

Küsitlus

Kuidas Sinu firmas suvepäevi peetakse?

 • Kahepäevased suvepäevad linnast eemal
  28%
  28%
 • Ühepäevased suvepäevad linnast eemal
  17%
  17%
 • Meeskonnaüritus töökoha lähedal
  10%
  10%
 • Suvepäevi ei peeta
  45%
  45%

Valdkonna tööpakkumised

Uudised

Teabevara