Tartu Observatooriumi infotöögrupi juhataja Mare Ruusalepp uurib tähistaevast rõõmuga

Tartu Observatoorium on tuntud laiemalt ka Tõravere Observatooriumina, olles üks väärikas asutus, ajaloolise algusdaatumiga üle-eelmisel sajandil, observatooriumi hoone valmis küll 20.sajandi keskpaiku.Hetkel töötab observatooriumis ka oma teadussekretär ehk infotöögrupi juhataja Mare Ruusalepp, kes sattus Tõraverre tööle tegelikult juba ammu - 1962. aasta kevadel.

"Olen lõpetanud Elva Keskkooli ning pärast ebaõnnestunud katset TPI-sse õppima minna, töötasin Elva Keskkoolis. Sealt tulin koolilastega Tõraverre ekskursioonile, siin tundus kõik nii huvitav ja põnev. Hakkasin uurima töölesaamise võimalusi ning mind võetigi laborandiks."

Observatooriumis sai töö päris ruttu selgeks, leiab Mare. "Edasi läksingi Tartu ülikooli astronoomiat õppima. Selleks oli vaja astuda Tartu ülikooli füüsika osakonda ning sealt edasi spetsialiseeruda. 1963 astusingi ülikooli füüsikat õppima ning 1968 olin Tõraveres tagasi juba diplomeeritud astrofüüsikuna."

Mare töötas edasi observatooriumis teadusliku töötajana ning kaitses vahepeal füüsika-matemaatikateaduste kandidaadi kraadi tähtede pöörlemise teemal. 1995. aastal tehti talle ettepanek hakata teadussekretäriks.

"Selleks ajaks oli observatoorium üle elanud väga suure koondamise. Umbes 200 töötajast oli järele jäänud vaid ligi 60 inimest. Osa teadusteemasid pandi kinni, osa kolis muude asutuste alla. Vahemärkusena nii palju, et observatooriumis ei tööta mitte ainult astronoomid, vaid siin tegeletakse ka atmosfäärifüüsikaga - uuritakse Maa atmosfääri."


Töö ja hobi koos

Mare võttis teadussekretäri koha pakkumise vastu. Hiljem muutus ametinimetus infotöögrupi juhatajaks. See on sisuliselt juhi abi teadusega seotud probleemide lahendamisel, räägib ta.

"Teadussekretär vastutab selle eest, et kõik teadusega seotud grantide taotlused, vahe- ja lõpparuanded saaksid õigeaegselt ja korrektselt esitatud. Peab olema kursis teaduse rahastamisvõimalustega maailmas.

Minu ülesandeks on korras hoida observatooriumi teadusnõukogu töö tehniline pool - tööplaanid, koosolekute kutsed, koosolekute protokollid ning muud koosolekutel vajalikud materjalid, näiteks konkursside korral valimissedelid jne. ülesandeks on ka observatooriumi aastaraamatu koostamine, st. iga teadlane kirjutab oma osa, kuid minu ülesanne on see trükivalmis seada. Olen koostanud kaks observatooriumi tutvustavat trükist, üks ulatuslikum, teine lihtsam voldik."

Tööl on juures väike klassikaline sekretäri töö osa, näiteks telefonile vastamine."Väga tihti helistatakse observatooriumisse üsna spetsiifiliste küsimustega (näiteks keegi nägi mingit huvitavat taevanähtust) ja siis on nii, et kui ise ei oska vastata, peab teadma, kes observatooriumis oskab sellisele küsimusele vastata. Rõõmuga tunnistan, et meie inimesed ei keeldu kunagi küsimustele vastamast. Võib-olla olete isegi märganud, kui tihti meie astronoomid esinevad televiisoris või annavad intervjuusid raadios."


Kas observatoorium on tore tööandja?

"Kuna olen kogu oma elu töötanud observatooriumis, siis see ehk ongi vastus: Tõravere observatooriumis on vahva töötada. Siin on see omapära, et kõik inimesed on oma eriala fanaatikud. Tundub, et sellist teadust, nagu ilmselt iga teadust ei saa teha käsu korras, siin peab töö ja hobi kokku langema. Minust on viimase kümne aasta jooksul saanud "maja perenaine"?, igasuguste probleemidega (kuidas organiseerida juubeliüritust, kuhu saata jõulutervitusi jne) pöördutakse ikka minu poole."


Kui tihti vaatlete tähistaevast? Millised tähed on Teie lemmikud?

"Oma tööd observatooriumis alustasin vaatleva astronoomina, st. vastavalt varem paika pandud graafikule tuli selge ilma korral vaatlema minna. Ja neid vaatlusöid kogunes aastate jooksul päris palju. Praegu vaatlemas ma enam ei käi, olen selle töö jätnud noorematele inimestele. Kuid vana harjumuse kohaselt õhtul välja minnes vaatan esimese asjana, kas taevas on selge, missugused tähtkujud paistavad jne. Lemmiktähed olid kuumad tähed, kuid see jutt läheb ehk liiga erialaseks ning ei ole seotud sekretäri tööga."


Millised on olnud Teie tööpäevad, kus olete teinud rohkem "tavalist" sekretäritööd?

"Minu töö on nii läbi põimunud ühtedest ja teistest asjadest, ei oskagi öelda, millal teen "tavalist sekretäritööd"? või "teadussekretäri tööd"?. Igapäevane juhtkonnale kohvi keetmine minu tööülesannete hulka ei kuulu. Meil lihtsalt puudub selline komme."


Kas ürituste organiseerimine kuulub ka Teie töövaldkonda? Milliseid üritusi olete organiseerinud?

"Minu ülesannete hulka kuulub igasuguste nõupidamiste organiseerimine, kuid mitte ainuisikuliselt. Juba Eesti NSV ajal organiseerisime Tõraveres õige mitu üleliidulist astronoomialast nõupidamist, kus alati kaasa lõin. 1999. aastal organiseerisime juba rahvusvahelise astronoomide "workshopi"?, kus oli osavõtjaid paljudest maailma maadest, analoogiline konverents tuleb jälle august 2005. Vahepeal oleme organiseerinud veel kaks väiksemat rahvusvahelist nõupidamist. Peale selle organiseerisin observatooriumi 40. aasta juubeli (möödus 40 aastat observatooriumi töö algusest Tõraveres) ning olen teinud ohtralt kohaliku tähtsusega üritusi."

Juba oma algusaastatest alates on Tõravere olnud populaarne koht, õpilasekskursioonid on üsna igapäevane nähtus, tõdeb Mare, kes organiseerib ka nn. Stellariumi.

"1997. aastal jäi teleskoobi tornis vabaks terve teine korrus, sest seal olnud arvutuskeskus kaotas oma funktsiooni. Siis tuligi mõte teha sinna ruumid, kus saaks huvilistele astronoomiast rääkida.

Ega see asi nii lihtne ei olnudki, sest puudus raha remondi ja sisustamise jaoks. Aja jooksul sai selgeks, kust raha küsida (Hasartmängu Nõukogu, Nõo vald, Omavalitsuste Liit jne). Vahemärkusena niipalju, et observatoorium oma raha selliste asjade tegemise jaoks ei tohi kulutada. Ruumide remondist ja sisustamisest ei ole mõtet pikalt rääkida, kuid suurte pingutuste tulemusena on meil praegu omaette ruumid, kus on rohkesti astronoomiaalaseid plakateid, päikesesüsteemi makett, astronoomialaste videofilmide ning virtuaalplanetaariumi programmi Starry Night vaatamise võimalus.

Minu ülesannete hulka kuulub ekskursioonide registreerimine ning giididega kokku leppimine. Giididena töötavad professionaalsed astronoomid. Ekskursioonidest puudust ei ole, näiteks 2000. aastal käis Tõraveres 271 gruppi 7400 külastajaga. Alates 1977 aastast on meie juures käinud ligikaudu 45 000 külastajat. See on tõsine töö ning võtab päris palju aega."


Kas Teie meelest nõuab teadussekretäri töö rohkem tõsidust ja oma valdkonna teadmisi kui "tava"sekretäri töö?

"Arvan küll, et teadussekretärina on raske töötada inimesel, kes ei tunne asutuses tehtava teaduse probleeme ning seal töötavaid inimesi. Loomulikult on kõik õpitav, kuid töö efektiivsuse huvides tulevad eelnevad teadmised kasuks."


Kui Teil oleks võimalik töötada üks päev näiteks haridusministri nõunikuna, siis millist nõu talle annaksite?

"Kui oleks võimalik olla haridusministri nõunik, siis juhiksin tähelepanu teaduse populariseerimise vajalikkusele. Inimesed arvavad tihti, et ühele Eesti taolisele väikesele, kuid iseseisvale riigile justkui ei olekski teadust vaja. Ma olen kindel, et need inimesed, kes on korra Tõraveres ekskursioonil käinud, enam nii ei arva. Aga nagu teada, on ka teaduse populariseerimisel vaja veidi raha. Näiteks oleme koostanud Stellaariumisse astronoomiaalaseid postreid/plakateid, paljud õpetajad on uurinud, kuidas neid oma kooli saaks, kuid meil puudub nende suures tiraazis trükkimise jaoks raha."


Mida soovite tulevikult?

"?Perekond on olnud minu jaoks väga tähtis. Koos abikaasaga olen suureks kasvatanud kaks poega ning nüüd püüan jõudumööda koos seitsmeaastase pojapoja Karl Augustiga uuesti avastada maailma saladusi. Tulevikult soovin, et mu poegadel läheks elus hästi, et noorem poeg saaks oma doktoritöö kaitstud ning Karl Augustil läheks koolis hästi.

Soovin ka seda, et meie riigiisad suudaksid teadust finantseerida nii, et teadlased ei peaks igal aastal värisema - kas tuleval aastal on raha või ei ole. Astronoomial on Eestis peaaegu 200-aastane traditsioon ning oleks ikka hull küll, kui praegune Eesti Vabariik suudaks sellele teadusele lõpu teha.

Ootaksin ühiskonna stabiliseerumist, praegu tundub, et poliitikute peaeesmärk on reformimine, ise ka ei tea, mida ja milleks. Inimesed on aga igasugustest reformidest tüdinenud, tahetakse elada juba stabiilsemas ühiskonnas. Mulle tundub, et meie noorte suur tung välismaale ongi osaliselt tingitud nonde ühiskondade suuremast stabiilsusest. Inimene tahab teada, mis teda homme ees ootab."


Kolleegi kommentaar

Laurits Leedjärv, Tartu Observatooriumi direktor:

"Mare on Observatooriumis see inimene, kes kõike teab - perenaine kõige paremas mõttes. Klassikalist sekretäritööd on meie asutuses üsna vähe ja nii täidab Mare veel palju muid rolle: eelkõige teadustöö teenindamine - jälgida, et kõik taotlused, aruanded, projektid jms oleksid õigel ajal õiges kohas, vormistada teadusnõukogu tööd jne.

Mare otsib esinejaid astronoomia seminaridesse, "kantseldab"? ekskursioonijuhte ja võtab ise vastu arvukalt ekskursioone - selle töö juures on eriti oluline, et ta hoiab korras ja arendab edasi Stellaariumi.

Kui kellelgi on vaja leida lillevaase või kohvitasse, pöördutakse ikka Mare poole ...

Lühidalt öeldes tore nii inimesena kui kolleegina (kas neid pooli üldse lahutada saab?). Temaga võib arutada ka tööväliseid asju ja kui on midagi problemaatilist, siis leiab neist aruteludest enamasti ka lahenduse. Vahel tundub, et mõne kolleegi mure ei jõuagi direktorini, vaid Mare on selle juba osavalt lahendanud.

Soovin talle ikka jätkuvalt järjekindlust, täpsust, heatahtlikkust, aga ka tervist, vastupidavust ja lihtsalt head õnne elus. Ja veel - head läbisaamist tähtedega, tänu millele Mare Tõraverre sattus."

Osale arutelus

 • sekretar.ee

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Sekretäri sotsiaalmeedias

RSS

Peopaik

Eesti Vabaõhumuuseum – ajal on lugu!

Rocca al Mares, Tallinna kesklinnast kõigest 15-minutilise sõidu kaugusel asub imeline paik – Eesti Vabaõhumuuseum. Ürituste korraldamiseks leiab siit erinevaid peo- ja seminariruume, kauni looduskeskkonna ning meeliülendavad maitseelamused.

Pidupäev Hestia Hotel Laulasmaa Spa's

Laulasmaa loodus on maagiline. Just siit on ammutanud inspiratsiooni maailma enim mängitud kaasaegne helilooja Arvo Pärt ja just siin on seetõttu 2018. aasta sügisel avanemas muusikasõprade meka – Arvo Pärdi Keskus. Kust siis veel ammutada häid mõtteid, kui mitte Laulasmaalt?

Küsitlus

Kuidas Sinu firmas suvepäevi peetakse?

 • Kahepäevased suvepäevad linnast eemal
  28%
  28%
 • Ühepäevased suvepäevad linnast eemal
  17%
  17%
 • Meeskonnaüritus töökoha lähedal
  10%
  10%
 • Suvepäevi ei peeta
  45%
  45%

Valdkonna tööpakkumised

Uudised

Teabevara