Edukas meeskonnas on esindatud erinevad inimtüübid

Edukad on need organisatsioonid, kes loonud oma meeskonna, milles iga inimene annab ettevõtte arenguks parima. See võimaldab omakorda pakkuda nii meekonnaliikmetele parimat töökeskkonda kui ka klientidele suurepärast ja oodatud teenust.


Inimtüüpidest meeskonnas

Igal inimesel on normaalselt toimivas meeskonnas oma roll ja omad ülesanded. Kuid meeskonda võib vaadelda ka kui erinevate inimtüüpide koostööd.

Kui meeskond koosneb ainult ühest või kahest isiksuse tüübist, siis tavapäraselt on alguses meeskonna areng rahulik, kuid see võib tasapisi soikuda, sest keegi ei oponeeri.

Meeskonna arengu seisukohalt on kasulik, kui meeskonnas on igat tüüpi inimesi. Igal tüübil on omad tugevad küljed ning nii on võimalik toetuda meeskonnatöös teineteise tugevatele külgedele. Iga tüüp toob meeskonda talle omast isikupära ja rikastab meeskonda.

Lähtuvalt töö spetsiifikast kujuneb meeskonnas välja põhituumik, st inimtüübid, kellele see valdkond on loomu poolest sobivam. Näiteks meelelahutusäris on rohkem artistlikke tüüpe, klienditeeninduses ja müügitöös sotsiaalseid tüüpe, finantsjuhtimises reegleid arvestavaid tüüpe, haridusringkondades intellektuaalseid tüüpe.

Tavaline meeskonna arengu dünaamika on selline: intellektuaalsed tüübid genereerivad ideid, mida praktikud ellu viivad. Reeglite järgijad jälgivad, et tegevus oleks seadusega kooskõlas ja majandusnäitajad korras. Sotsiaalsed tüübid loovad ja hoiavad meeskonnaliikmete vahelisi suhteid ning artistlikud tüübid toovad meeskonda loovust ja kujundavad imagot.

Siinkohal tuleb ära märkida, et puhtaid tüüpe pole olemas, on ainult ühe või teise tüübi omaduste esiletulemine.


Näide 1. Praktikud jätsid visioonid unarusse.

Vabariigi algusaastatel rajasid ettevõtlikud mehed kodumasinate parandustöökoja. Kuna välismaised kodumasinad olid sel ajal Eesti turul minev kaup, siis saavutasid nad ruttu hea majandusliku järje.

Edu peeti iseenesestmõistetavaks ning kuna enamik töökollektiivist kuulus isiksuseomadustelt praktikute hulka, siis nad ei tegelenud perspektiivsete arenguplaanidega (sellega armastavad tegeleda intellektuaalsed tüübid). Samuti ei tegeletud klientuuri kujundamisega (sellega tegelevad sotsiaalsed tüübid). Vaikselt, turusituatsiooni muutudes hakkas nende majanduslik areng langema. Lõpuks ühinesid nad suurema parandustöökojaga, kus oli suurem töökollektiiv. Tänu sellele sammule pääsesid nad majanduslikust laostumisest.


Näide 2. Intellektuaalidel nappis ettevõtlikkust

Humanitaarvaldkonna lõpetanud head tuttavad pidasid plaani reisibüroo avada. Sidemeid neil välismaal oli, samuti oli ka endal reisimiskogemusi. Sooviti peale kooli midagi toredat ja majanduslikult kasulikku teha. Alati kui kokku saadi, võeti jutuks reisibüroo rajamine. üks neist läks ajutiselt tõlgiks tööle, et mõne aja pärast reisibüroo töös osaleda. Aasta möödus, ikka räägiti lähitulevikus büroo avamisest ning loeti erinevate maade reisikirju. Tegu oli intellektuaalsete tüüpidega, neil oli suurepärane visioon, aga seltskonnast puudusid praktikud, kes oleksid hakanud praktiliselt seda ideed ellu viima.

Meeskonna areng

Meeskonna tööalase edukuse määravaks faktoriks on inimressurss. ükskõik, kui geniaalsed ideed on õhus, sõltub ideede ellurakendamine ikkagi inimestest. Millistest inimtüüpidest peaks meeskond koosnema, et tulemused oleksid suurepärased ja toimuks pidev dünaamiline areng? Eristada võib siis erinevaid tüüpe, millest oli ka eelnevates näidetes juttu.

Intellektuaalne tüüp
See inimene on meeskonnas ideede genereerija ja projektide väljamõtleja. Tal on selged visioonid eesmärkidest, kuhu firma peaks jõudma. Samuti on tal hea analüüsivõime, et kõik sammud hästi läbi mõtelda ning võimalikke takistusi ennetada.
Intellektuaalse tüübi eriline anne on läbirääkimisi pidada ja jõuda soovitud kompromissini, juhul kui ideede ellurakendamist tuleb teiste instantsidega kooskõlastada.
Kui meeskonnas on vaja seada sihte ning prioriteedid paika panna, siis on intellektuaalne tüüp asendamatu meeskonnaliige. Ta suudab näha lahendusi seal, kus teised tüübid nõutult käsi laiutavad ning ütlevad, et häid ideid napib.
Igal tüübil on ka omad nõrkused - kuigi intellektuaalsel tüübil on võime ideid genereerida ja lahendusi välja töötada, pole ideede ellurakendamine tema tugev külg.
Paljud suurepärased ideed võivad jääda ellu viimata, kui meeskonnas pole praktikuid. Samuti võib intellektuaalne tüüp jääda oma mõtetes liiga abstraktseks ja tema ideid on raske tööprotsessi integreerida.
Praktiline tüüp
Et meeskonnas toimuks reaalne areng ning oleks käegakatsutavad tulemused, vajab meeskond praktilisi tüüpe ehk tegijaid. Praktiline tüüp on see, kes suudab ideid ellu viia. Talle meeldib projekte käivitada ja suuri tegusid teha. Samuti peab ta oluliseks töö tulemustest saadavat konkreetset kasu, mis väljendub käibes. See tüüp ei armasta pikalt arutleda ja analüüsida, tema jaoks muutuvad ideed alles siis ahvatlevaks, kui ta saab neid teostada. 
Praktilised tüübid on hinnatud eriti sellistes meeskondades, kus töö on praktilist laadi, näiteks tootmises, ehituses. See tüüp annab meeskonna arengule oma panuse tegevuse kaudu. Praktiline tüüp hindab tihti eesmärgi teostust rohkem kui inimsuhteid, seetõttu võib tal nappida diplomaatiat. See roll jääb meeskonnas intellektuaalse või sotsiaalse tüübi kanda.
Reegleid arvestav tüüp
Iga meeskonna pikaajalise ja turvalise arengu tagab reegleid arvestav tüüp. Sellele tüübile on omane täpsus, kohusetundlikkus, konkreetsus ja detailsus.
Kui firmas on tegemist materiaalsete väärtustega, siis on asendamatu reegleid arvestav tüüp. Tema tagab, et arved oleks korras ja meeskonna töö vajalike normidega kooskõlas. Samuti seaduste tundmise ja täitmise valdkonnas on nad asendamatud. Vahel võib reegleid arvestav tüüp olla kuiv ning kärpida intellektuaalse tüübi ideid ja praktilise tüübi tegutsemisindu, kuid tavaliselt hoiab ta niimoodi suuremad karid meeskonna arengust eemal.
Reegleid arvestava tüübi kriitikaks võib öelda, et vahel väärtustab ta reegleid rohkem kui inimsuhteid ning on seega liiga bürokraatlik. Sõltuvalt ettevõtte tööspetsiifikast võib olla sellest kasu või kahju.
Sotsiaalne tüüp
Sotsiaalse tüübi roll meeskonnas on luua ja hoida häid suhteid. Sellel tüübil on loomupärane anne ühendada erinevaid inimesi omavahel ja lahendada erimeelsusi.
Sotsiaalsed tüübid kujundavad tavaliselt firmasisest mikrokliimat ja tänu neile tekib meeskonnas usaldusväärne ja koostöövalmis õhkkond. Kui firmasisesed inimsuhted on sõbralikud, siis toimib ka infovahetus hästi, mis on üheks oluliseks komponendiks firma arengus. Tulevad ju suured probleemid meeskonna arengus sellest, et ei jagata piisavalt adekvaatset infot.
Kuna sotsiaalsed tüübid väärtustavad inimsuhteid, siis just nemad on ürituste korraldajad, mis viiakse läbi väljaspool tööaega. See võimaldab töökaaslastel üksteisega lähemalt tuttavaks saada ning hiljem võib sellest keerulisi tööülesandeid täites suur kasu olla. Sotsiaalsetel tüüpidel on kaasasündinud võime olla empaatiline, mõista inimeste tundeid. Töövaldkondades, kus need isiksuseomadused on olulised, tagavad sotsiaalsed tüübid meeskonnale suurepärase arengu - nt klienditeeninduses, sotsiaalsfääris.
Selle tüübi nõrk külg võib olla liigne teistega arvestamine. Tulles pidevalt teistele vastu, võib see tüüp kaotada oma isiksuse ning see soodustab tööstressi. Probleemiks võivad osutuda ka enesekehtestamist nõudvad tööülesanded. Neile võib tunduda, et meeskonna suhete probleemid on nende õlgadel.
Artistlik tüüp
Huumor on see, mis aitab üle saada rasketest olukordadest ja valusatest tagasilöökidest. Artistlikul tüübil jagub mängulusti, loovust ja spontaansust, mis elustab ja ergastab igat meeskonda. Ta võib täita n-ö õukonna narri funktsioone. Sellised tüübid on väga vajalikud töökollektiivides, kus on tegemist esinemisega, meelelahutusega. Nad on suurepärased esinejad ja suudavad publikut lummata.
Tänu artistlikule tüübile suudetakse hetkeks aeg maha võtta ja tõsiste tööülesannete üle nalja visata. See aitab vältida meeskonna arengu kinnikiilumist.
Öeldakse, et võime iseenda üle naerda on üheks psüühhilise tervise tunnuseks. Artistliku tüübi nõrkuseks võib pidada vajadust ennast pidevalt näidata ja tunnustust saada. Sellega on otseselt seotud tema meeleolud.

Isegi Vormeli rajal tagab edu lisaks andekale ja kogemustega võidusõitjale ennekõike tugev meeskond! Seejuures sisaldab edukas Vormeli meeskond endas samuti erinevaid inimtüüpe - nii professionaalseid ja mõtlemisvõimelisi mehaanikuid kui ka aktiivselt läbimõeldud mänedzhmenti.

Kuid lisaks erinevatele inimtüüpidele vajab hea meeskond ka head juhti. Meeskonna juht ja meeskonna liikmed vastutavad ju võrdselt tulemuse saavutamise eest. Meeskonna liikmed töötavad koos, täiendades ja ühildades individuaalseid oskusi, et saavutada soovitud tulemusi. Teadmised ja oskused eesmärkide saavutamisel on meeskonna ühine omand ja vahend, mida arendatakse vastavalt vajadusele koos. Tõeliselt hea meeskonna tulemus on alati suurem kui meeskonna liikmete individuaalsete tulemuste summa!

Kasutatud allikad:www.noman.eewww.businessgrain.ee

Osale arutelus

 • Aive Antsov

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Sekretäri sotsiaalmeedias

RSS

Peopaik

Pidupäev Hestia Hotel Laulasmaa Spa's

Laulasmaa loodus on maagiline. Just siit on ammutanud inspiratsiooni maailma enim mängitud kaasaegne helilooja Arvo Pärt ja just siin on seetõttu 2018. aasta sügisel avanemas muusikasõprade meka – Arvo Pärdi Keskus. Kust siis veel ammutada häid mõtteid, kui mitte Laulasmaalt?

Peppersack – tee ajalooliste maitsenaudinguteni

Tallinna vanalinna südames, ajaloolise Raekoja ligidal asuv restoran Peppersack pakub meeldejäävaid maitseelamusi. Lisaks saab nautida mõõgavõitlejate igaõhtust efektset etendust.

Küsitlus

Kuidas Sinu firmas suvepäevi peetakse?

 • Kahepäevased suvepäevad linnast eemal
  28%
  28%
 • Ühepäevased suvepäevad linnast eemal
  17%
  17%
 • Meeskonnaüritus töökoha lähedal
  10%
  10%
 • Suvepäevi ei peeta
  45%
  45%

Valdkonna tööpakkumised

Uudised

Teabevara