Kaire Erik: "Kui tuju on halb, siis helistan emale!"?

ühinenud Ajakirjad AS on ettevõte, kus antakse välja 6 erinevat ajakirja - nendeks on Cosmopolitan, Kodutohter, Kodukolle, Tehnikamaailm, Kaalujälgijad ja noorteajakiri Spunk!.Kõik toimetused asuvad ühes majas ja ühetekokku tegutseb seal ligi 40 inimest. Et loomeinimestel töö tõrgeteta sujuks! - just nii defineerib Kaire Erik enda funktsiooni firma sekretärina.


Hariduselt lasteaednik

Kaire on noor tütarlaps, kes juba neli ja pool aastat on pidanud erinevates ettevõtetes sekretäri ametit. Kaire tõdeb, et see töö tõepoolest meeldib talle. Hariduselt on ta tegelikult lasteaiakasvataja, aga reaalne kokkupuude selle ametiga piirdus tema jaoks vaid lühikese praktikaga. "Mitte et ma ei oleks tahtnud õpitud erialal tööd teha. Lihtsalt otsiti juba kogemustega lasteaednikke ja minul kogemused ju puudusid."? Samas on Kairel heameel, et ta peale põhikooli just Tallinna Pedagoogilise Seminari kasuks otsustas. Tema arvates kuluvad saadud teadmised ära ükskord oma lapsi kasvatades ja ka oskuses lasteasutuste töötajatelt õigeid asju nõuda.


Vene keele oskus trumbiks

Peale kooli lõpetamist töötas Kaire lühikest aega ühes Tallinna restoranis ettekandja abina. "Töö oli raske - nõusid koristada, saali puhtuse eest vastutada ja päev läbi püstijalu töötada. Tihti tuli hilisööni rakkes olla!"? Kaire jõudis tõdemuseni, et see amet talle ei sobi ja hakkas ringi vaatama sekretäritööd pakkuvate töökuulutuste seas. "Keeleoskus ja arvutikasutamise teadmised olid mul olemas. Uskusin, et saan hakkama hoolimata erialase väljaõppe puudumisest."?

Alustas Kaire bürootööga ühes väikeses ehitusettevõttes, aga kuna enesearengu võimalused seal praktiliselt puudusid - tööülesanded piirdusid telefonikõnedele vastamise ja külaliste eest hoolitsemisega, siis kandideeris ta aasta möödudes AS Talleggi. "Konkurss oli tihe ja selle edukas läbimine oli minu jaoks suur saavutus!"? räägib Kaire. Tema enda sõnul andis plusspunkte hea vene keele valdamine. "Noored inimesed tänapäeval saavad hakkama küll paljude võõrkeeltega, aga just vene keele tase on nõrk. Mina olen elanud aastaid Lasnamäel ja peretuttavaidki on vene rahvusest,"? selgitab Kaire oma keeleoskuse tausta.


Initsiatiivi tuleb üles näidata

Igatahes - kolm järgmist aastat töötas Kaire Talleggis. Elas üle kaks juhtkonna vahetust ja kui kolmaski päevakorrale tõusis, siis küpses otsus uuesti tööturul ringi vaadata. "?Juhtkonna vahetus on ühele sekretärile väga keeruline aeg. Tuleb uus inimene, uute nägemuste ja ideedega ning loomulikult peab sekretär suutma kiirelt ümber orienteeruda. See on üsna raske protsess,"? teab Kaire oma kogemusest. Lisatõuke andis seegi, et Talleggi kontor asub Tallinnast väljas ja tööle jõudmiseks kuluv aeg tundus olevat mõttetult pikk. Taaskord asus Kaire uue töökoha otsinguile ja nüüdseks on ta pool aastat olnud ametis firmas ühienud Ajakirjad.

Sisseelamine uude meeskonda läks Kaire sõnul valutult. "Oli parajasti suvepäevade organiseerimise aeg, mind kaasati kohe sellesse projekti."? Kaire tööülesanneteks on telefonikõnedele vastamine ja suunamine, toimetuste töö assisteerimine, lähetuste korraldamine, erinevate ürituste koordineerimisel kaasa aitamine. "Võrreldes Talleggiga on nüüd asjaajamise, dokumendihalduse ja arhiveerimisega vähem tegemist. Pigem näen oma ülesannet olla abiks loomeinimestele mugava taustakeskkonna tagamisel."?

Selle jaoks ütleb Kaire olevat vahel vaja isikliku initsiatiivi üles näitamist ja julgust oma abi pakkuda. Näitena toob ta sellise juhuse, mil proovis toimetustele selgeks teha, et kui nood on külalised kutsunud, siis oleks kena, kui sekretär ka sellest midagi teab. Et oleks võimalik nõupidamisteruumid ette valmistada, kohvi keeta ja mitte üllatuda ootamatult uksele ilmuvate inimeste üle.

Kaire püüab ka kursis olla erinevate reklaamikampaaniatega, mis klientidele suunatud - kas tellija saab mõne auhinna või on parajasti sooduspakkumine ajakirjale. Et ei tekiks olukorda, mil telefoni teises otsas on nõudlik kunde ja Kairel pole aimugi, millest too rääkida tahab. Ise ei ole Kaire veel ühtki oma kirjatükki ajakirjadele avaldamiseks pakkunud, aga ütleb siiski, et vahel tullakse temagi käest küsima, et kas selline foto on avaldamiseks sobiv või kuidas esikaane kujundus tundub, mida tema ühest või teisest teemast arvab. "See on tegelikult väga hea, et inimesed omavahel suhtlevad ja ei nokitse üksi nurgas oma asja teha."? arvab Kaire.

Lemmikuks ajakiri Kodukolle

Kaire töökohustuseks on suhelda ka koostööpartneritega. Iga kuu lõpus - uue ajakirja trükist tulemise aegu, saadab ta värsked numbrid telele, raadiotele, ajalehtedele ja vaatab siis hommikuti telerit, et kas näiteks Anu Välba teeb väikse ülevaate ka nende väljaannetest.

Oma ajakirjade lugemise võimalus on olemas loomulikult kõikidel firma töötajatel. Kaire enda lemmik on Kodukolle. "Peale Svea Talvingu asumist Kodukolde peatoimetaja kohale, on ajakiri nagu hoopis uue hingamise saanud. Seda loen kohe huviga, aga kursis tuleb olla ka kõikide teiste ajakirjadega. Sealhulgas ka konkurentide omadega."?


Meesülemus on parem

Tegelikult assisteerib Kaire lisaks toimetuste rahvale ka oma bossi - ühinenud Ajakirjade tegevjuhti. Läbisaamise ülemusega ütleb Kaire olevat hea. "Ta on selline konkreetne, asjaliku ütlemisega noor mees. Suhtub minusse kui koostööpartnerisse. Väga mõistlik ja inimlik sealjuures. Võtab kuulda ka minu ettepanekuid ja mõtteid. "

Need asjad on Kaire arvates olulised. Et suhe juhiga oleks ühelt poolt sõbralik ja avatud, teiselt poolt eksisteeriks respekt ning võimalus oma juhilt üht-teist õppida. "Peamine, mida oma ülemuse puhul hindan, on tema võime igas olukorras rahulikuks jääda. Ise olen ilmselt emotsionaalsem ja kärsitum. Selle oskuse tahaks isegi omandada!"?

Kairele meeldivad üldse rohkem meesülemused. "Naised on tihti liiga emotsionaalsed, mehed seevastu ratsionaalsema mõtlemisega. Minu koostöö sujub igatahes paremini meesjuhiga."?


Mõnus töökollektiiv on peamine motivaator

Kaire jaoks on olulisim tegur mõnusa töökeskkonna loomisel üksmeelne ja sõbralik meeskond. Erinevust oma praeguse töökoha ja Talleggi vahel näebki ta valdavalt just barjäärideta suhtlemise ja avatud õhkkonna taustal. "Talleggis oli suhtlemine ametlikum, palju oli reegleid ja norme, praegu on olemine pingevabam ja rõõmsam.

Tulenevalt firma tegevusvaldkonnast on ka tööõhkkond loomingulisem ja vabam. " Enne kella üheksat on väga vähe inimesi kohal. Toimetajad tulevad reeglina ennelõunat ja tööpäevad kestavad siis õhtutundideni välja. Ka väljaspool tööaega suheldakse üpris tihti - tehakse sporti, käiakse kala püüdmas. "

Sekretäri riietumise nõuded ei ole Kaire firmas väga ranged. "Õieti neid ei olegi. Auklike teksastega ma tööle muidugi ei tule, aga ettekirjutused kostüümi ja valge pluusi osas puuduvad samuti. Ise vaatan vastavalt olukorrale - kui tean, et külalised on mingil päeval tulemas, siis loomulikult ka riietun vastavalt, kui on ette teada, et toimetuses rahvast eriti polegi, siis võtan vabamalt."? Igaks juhuks on Kairel kontoris ka mitme paari erinevate kingade tagavara ja mõni soliidsem rõivatükk ootamatuteks juhtudeks.


Tunnustus on tähtis

Sekretäri väidetavalt nigela palga osas on Kairel oma seisukoht olemas. "Tööle võtmise vestlustel ju lepitakse töötasu kokku. Seega ei tohiks küll paari kuu möödudes tekkida tunnet, et olen tegelikult palju rohkemat väärt. Kohe alguses tuleb enda jaoks need asjad selgeks teha, oma ressursid ja võimed ära hinnata, siis ei tule hiljem pettumust. Loomulikult ei ole välistatud, et kui aeg toob uusi ja vastutusrikkamaid kohustusi, peaks ka palga teema uuesti üles tõstma."?

Tunnustuse saamine on samuti Kaire arvates oluline osa tööga rahulolust. "Mulle piisab ka sellest, et minu meilboksi saabub lühike kirjake sõnaga - aitäh! Kui keegi aga minu pingutusi tähelegi ei paneks, siis see teeks küll enesetundele liiga."?


Lõunatunnil kontorist välja

Kaire on kindlalt seda meelt, et inimene peab selle 8 tunni kestel, mis ta tööl on, võtma aega ka iseenda jaoks. "Mina käin peaaegu iga päev majast väljas. Lähen kas sööma või jalutan Kaubamajas ja vaatan ilusaid ehteid (Kaire büroo asub Tallinna südalinnas Rävala puiesteel). Tammsaare park on ka siinsamas, just nüüd - sügisel on tõeline nauding keset päeva 15 minutit kollastes lehtedes sahistada."?

Loomulikult tuleb sedagi ette, et päevad on kiired ja mõni kolleeg toob Kairele poest salatitopsi, aga reeglina püüab Kaire leida aega natuke enda jaoks. Tema sõnul on see väike väljalülitamine tööasjadest ka hea stressirohi. üldiselt ei külasta halb tuju Kairet just eriti tihti, aga kui nii juhtubki, siis on tal oma retseptid sellega toime tulekuks.

"?Teen omale suure tassi rohelist teed ja vaatan arvutist mõnd sõprade poolt saadetud naljameili. Asi, mis alati aitab, on telefonikõne emale. Räägime lihtsalt natuke juttu ja meeleolu lähebki paremaks!"?

Tulevikuplaanides personalitöö või turundus

10 aasta pärast võib Kaire oma sõnul olla vabalt ka hea sekretär edasi. "Ma ei välistaks seda, mulle see töö meeldib, aga on plaan siiski edasi õppima minna - turunduse või personali eriala."? Kaire silme läbi on nendes valdkondades palju sarnasust sekretäri tööga. "Inimestest arusaamise oskus ja empaatiavõime, suhtlemisevalmidus ja soov inimesi aidata,"? toob ta näiteid ühistest kompetentsidest. Praegu täiendab Kaire end võimaluse korral bürootööga seonduvatel kursustel.

Ta on läbinud asjaajamise ja dokumendihalduse koolitused ning osaleb erinevatel teabepäevadel. Lisaks küsib vajadusel nõu teistelt tuttavatelt sekretäridelt. "Kogemuste saamise ja jagamise võimalus on oluline, läbi selle saab suurepäraselt ka ise õppida, " on Kaire kindel.

Looduselaps, kes armastab kudumist ja kõhutantsu

Kaire peab end looduselapseks, kes armastab palju õues viibida, kuuma sauna ja leili, nädalavahetustel uute retseptide järgi toite vaaritada ja käsitööga tegeleda. Kudumine ja heegeldamine on tema uued suured hobid. Veel naudib Kaire kõhutantsu trenne. "See annab võimaluse igapäevasest elust end välja lülitada. Litrite - ja rahadega kõlisevad puusarätikud, hea muusika ja ainsaks mureks maailmas on see, kuidas uus puusanõks võimalikult efektselt välja tuleks."? Kõhutantsuga seoses on Kairel ka unistus. Ta tahaks reisida Egiptusesse või teistesse Araabia riikidesse. Mitte sinna, kus turiste massiliselt käib, vaid kohtadesse, kus saaks osa selle kultuuri tavadest ja hingest.

Kolleegi kommentaar: Kaidi Soom, ühinenud Ajakirjad AS pearaamatupidaja

Sekretär on üks peamisi esmamulje kujundajaid meie firmast, seda nii telefoniga suheldes, kui majas arvukaid külalisi vastu võttes ja võõrustades. Kaire katab alati kaunilt kohvilaua, et aidata luua nõupidamisteks meeldivat fooni. Kaire on töökaaslasena asjalik, vaoshoitud, kiiresti arenev, elurõõmus noor inimene. Ta on hingelt soe ja empaatiline, kuid samas hoiab kolleegidega vajalikku distantsi, mis on sekretäri raskes ametis väga vajalik omadus. Kaire panusel toimetuste ja ettevõtte edukaks tööks on oluline roll ja ta on sellega kenasti toime tulnud.

Osale arutelus

 • sekretar.ee

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Sekretäri sotsiaalmeedias

RSS

Peopaik

Viljandi Pärimusmuusika Ait

Viljandi Pärimusmuusika Ait on mõnus koht, kuhu tulla kontserdile, loengusse, seminarile, konverentsile, tähtpäevi pidama ning vaadet ja õhkkonda nautima. Asume Viljandi südames, Viljandi Lossimägedes ja 360-kraadine postkaardivaade on hinna sees.

Pidupäev Hestia Hotel Laulasmaa Spa's

Laulasmaa loodus on maagiline. Just siit on ammutanud inspiratsiooni maailma enim mängitud kaasaegne helilooja Arvo Pärt ja just siin on seetõttu 2018. aasta sügisel avanemas muusikasõprade meka – Arvo Pärdi Keskus. Kust siis veel ammutada häid mõtteid, kui mitte Laulasmaalt?

Küsitlus

Kuidas Sinu firmas suvepäevi peetakse?

 • Kahepäevased suvepäevad linnast eemal
  28%
  28%
 • Ühepäevased suvepäevad linnast eemal
  17%
  17%
 • Meeskonnaüritus töökoha lähedal
  10%
  10%
 • Suvepäevi ei peeta
  45%
  45%

Valdkonna tööpakkumised

Uudised

Teabevara