Riiklikud normdokumendid - asjaajamiskorra ühtsed alused (5)

Asjaajamiskorra ühtsed alused
- Vabariigi Valitsuse määrus (2001, viimased muudatused jaanuar 2005)

 • Reguleeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute:
 • - asjaajamisele esitatavaid nõudeid;

  - dokumentide vormistamise nõudeid;

  - dokumentide registreerimise korraldamist;
  - asutuse dokumendiregistrile esitatavaid nõudeid;
  - dokumentide läbivaatamise, kooskõlastamise ja allkirjastamise protseduuri;
  - asjaajamise üleandmist ametiisiku, ametniku, teenistuja (edaspidi ametnik) või töötaja teenistusest või töölt vabastamise või teenistussuhte või töösuhte peatumise korral.

  Eelkõige suunatud avaliku sektori asutustele, kuid soovitav juhinduda ka teistel organisatsioonidel (vastavalt vajadusele).

 • Asutuse asjaajamiskorra kohustuslikud regulatsioonid (võib kehtestada ühtse või eraldi kordadega):
 • * asutuse asjaajamisperiood või -perioodid (kalendriaasta, õppeaasta, majandusaasta, tegevusperiood)* dokumendiplankide hoidmise ja kasutamise kord;*  asutuse dokumendiringluse kord või skeemid;*  dokumentide allkirjastamise ja ametliku kinnitusega tõestamise kord;*  registreeritavate dokumentide liigid, registreerimise kord ja dokumentide tähistuste (indeksite) süsteem;*  dokumentide või toimingute kohta dokumendiregistrisse kantavate andmete loetelu;*  dokumentide läbivaatamiseks esitamise või saatmise kord;*  asutusesisene dokumentide kooskõlastamise kord;*  asutusesisene dokumentide teatavakstegemise kord;*  dokumentide avalikustamise, neile juurdepääsu tagamise ja juurdepääsupiirangute kehtestamise kord;*  vastust või lahendamist vajavate, dokumentidest tulenevate ülesannete täitmise ja asjade tähtaegse lahendamise kontrolli kord;*  dokumentide hoidmise ja hävitamise kord;*  ametniku teenistusest või töötaja töölt vabastamise või teenistus- või töösuhte peatumise korral asjaajamise üleandmise kord;

  *  muud toimingud tulenevalt asutuse ülesannetest.

 • Asutuse sisemist töökorraldust reguleerivates dokumentides määratakse järgmisi asjaajamistoiminguid korraldavad struktuuriüksused või ameti- või töökohad:
 • * asjaajamiskorra ja dokumentide loetelu koostamine ja asjaajamise korraldamine;* dokumentide registreerimine ja ringluse korraldamine; * dokumentide avalikustamine ja neile juurdepääsu tagamine; * arhivaalide hoidmine, korrastamine ja avalikku arhiivi üleandmine;* dokumentidest tulenevate ülesannete täitmise ja asjade tähtaegse lahendamise kontrolli korraldamine.

 • Asutuses peavad olema kindlaks määratud vastutused:
 • * ametnike ja töötajate

  dokumendihaldussüsteemile juurdepääsu õigused ning ametikohajärgsed dokumentide sisestamise, loomise ja menetlemise käigus märgete tegemise õigused, kohustused ja vastutus;
  * dokumendihaldussüsteemile juurdepääsu õiguste ning dokumentide sisestamise, loomise ja menetlusmärgete tegemise õiguste haldamise eest vastutav isik ametikohajärgselt.
  * kui paberkandjal allkirjastatud dokument sisestatakse dokumendihaldussüsteemi või kui
  dokumendihaldussüsteemis loodud dokument allkirjastatakse paberkandjal,
  vastutab dokumendi sisestaja või looja digitaalse teksti ja paberkandjal allkirjastatud dokumendi samasuse eest.
  * Kuni uute standardite vastuvõtmiseni juhindutakse dokumentide vormistamise ja rekvisiitide paigutuse osas Vabariigi Valitsuse 2. juuli 1996. a määrusega nr 183 kinnitatud ?«Valitsusasutuste asjaajamiskorra alustega?» sätestatud näidisvormingutest.
  *
  Uus kirja standard:
  Standard - EVS 882-1:2006 "Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri"?
  Riiklikud õigusaktid on aluseks sisemiste normdokumentide (regulatsioonide) kehtestamisel, seda eeldusel, et organisatsioonis kehtestatud reeglid on kasutajasõbralikud, üheselt mõistetavad:kes, mida, millal ja kuidas teeb.

  Kasulikud lingid:
  Riigikantselei juhendmaterjalid - www.riigikantselei.ee/dokumendihaldus
  Rahvusarhiivi juhised - www.ra.ee
  Riigi Teataja - www.riigiteataja.ee
  Artikli autor Janne Kerdo, Tallinna Majanduskooli Sekretäri- ja ametnikutöö osakonna juhataja, on andud nõusoleku vastata ka Sekretar.ee lugejate küsimustele, mis puudutavad asjaajamise korraldamist ja dokumendihaldust. Seega - kui igapäevases töös on tekkinud küsimusi, millega oma jõududega hakkama ei saa, siis pange oma mure kirja. Iga dokumendihalduse e-õppe peatüki (ilmuma hakkavad need regulaarselt kord nädalas) lõpus kommenteerib Janne üht probleemi. Oma küsimused saata julgelt aadressile janne.kerdo@tmk.edu.ee

  Osale arutelus

  • Piret Birk

  Raadio ettevõtlikule inimesele

  Hetkel eetris

  Jälgi Sekretäri sotsiaalmeedias

  RSS

  Peopaik

  Pidupäev Hestia Hotel Laulasmaa Spa's

  Laulasmaa loodus on maagiline. Just siit on ammutanud inspiratsiooni maailma enim mängitud kaasaegne helilooja Arvo Pärt ja just siin on seetõttu 2018. aasta sügisel avanemas muusikasõprade meka – Arvo Pärdi Keskus. Kust siis veel ammutada häid mõtteid, kui mitte Laulasmaalt?

  Viljandi Pärimusmuusika Ait

  Viljandi Pärimusmuusika Ait on mõnus koht, kuhu tulla kontserdile, loengusse, seminarile, konverentsile, tähtpäevi pidama ning vaadet ja õhkkonda nautima. Asume Viljandi südames, Viljandi Lossimägedes ja 360-kraadine postkaardivaade on hinna sees.

  Küsitlus

  Kuidas Sinu firmas suvepäevi peetakse?

  • Kahepäevased suvepäevad linnast eemal
   28%
   28%
  • Ühepäevased suvepäevad linnast eemal
   17%
   17%
  • Meeskonnaüritus töökoha lähedal
   10%
   10%
  • Suvepäevi ei peeta
   45%
   45%

  Valdkonna tööpakkumised

  Uudised

  Teabevara