Lugeja kirjutab: Rege rauta suvel ehk millal mõelda suvepäevadele?

Paljudes ettevõtetes on firma suvepäevad ja jõulupeod ühed oodatumad üritused. Et jõulud on just läbi saanud, siis on paljudes firmades viimane aeg hakata mõtlema suvepäevade korraldamisele. Ega asjata öelda, et "rege rauta suvel..."?. Ja tihti on hea võimalus õppida just teiste headest kogemustest.Müügiesindaja

Jelena

arvates on kõige olulisemateks suvepäevade juures hea söök, jook ja lõbus programm. Ning samuti, et oleks korraldatud transport neile, kellel omal autot pole või kes napsu võtta soovivad. Kui on piisavalt palju sportlikku tegevust, siis miks mitte firma suvepäevi koos peredega pidada. üldjuhul arvab aga Jelena, et targem on sellist üritust korraldada ikkagi ainult firma oma töötajatele - pereliikmetele võivad "töö naljad"? arusaamatuks jääda ning paljudele on kõikvõimalikud firmaüritused vähesteks võimalusteks perest puhata. Pealegi on firma töötajatel omavahel parem "vennastuda"?- paljusid kolleege ei tunta veel nii hästi, tööajal karm ülemus on tööst vabal ajal hoopis teine, mis annab võimaluse inimest paremini tundma õppida ning suhteid parandada. Kuigi firmas töötab pea 100 inimest, siis suvepäevadele tulevad umbes pooled.

ühed lahedamad suvepäevade kogemused on olnud Jelena jaoks teemaga üritused. ühel oli teemaks "Viimne reliikvia"?, kus kõigile jagati rollid ning oli palju filmiga seostuvat actionit - kosimine, mõõgavehklemine, hobustega ratsutamine. Teisel oli stiiliks pioneerilaager. Ei puudunud sealt vastavad kostüümid, BreÅ?nevi kõne ega meeskondade võistlused (lõkke süütamine, haavatu lahastamine jne). Sellistele mängudele on alati järgnenud õhtul korralik muusika ja tantsimine, samuti ööbimine koha peal.

Et aga teada, mida asjatundjad teemast arvavad, küsisime nõu antud valdkonna professionaalidelt.

Helena Säkki

, MirkaArtistideAgentuurist (www.mirka.ee):"Suvepäevade organiseerimist võiksid firmad alustada nagu ikka - mida varem, seda parem ehk siis mõned pöörduvad agentuuri poole juba koos jõulupeo sooviga. Kuid hiljemalt aasta alguses võiks asja käsile võtta küll.

Varajane organiseerimine tuleb kasuks mitmel põhjusel - on kindlam, et saadakse sobiv peokoht soovitud kuupäeva(de)l ja samuti esinejad, kes samuti juba varakult ära broneeritakse või kindla soovi korral kinnitatakse.

Suvepäevade organiseerimise pidepunktid oleksid järgmised:

Koht
- Mis piirkonnas soovitakse pidu korraldada. Kas soovitakse korralikku sisemajutust või sobivad ka ekstreemsemad variandid (kämpingud, aidad, telkimine). Samuti on olulised faktorid ka veekogu lähedus ning pakutavad lisategevused: seiklusmängud, veesõidukid jne. Samuti ürituse algus ja lõpukuupäev ning kellaajad.

Palju rahvast
- Kas peredega (lastega) või ainult kollektiiviga. Inimeste keskmine vanus annab infot, milline kaldub olema inimeste muusikaline maitse, kuid igal juhul tuleb ka see üle rääkida.

ürituse stiil
- Teatud kohad on juba ise temaatilised, nt Uhtjärve ürgoru nõiariik, kus nõidade peo temaatika toetuseks on olemas kanajalgadel majakesed, metsaseiklusrajad jne. Ajalugu on näidanud, et temaatilised üritused haaravad inimesi rohkem kaasa lööma, kui miski muu: varakult mõeldakse juba kostüümide peale ja kuidas paremini temaatikasse sulanduda. See on suurepärane võimalus sukelduda täiskasvanutel fantaasia maailma ning unustada kõik argipäevane.

Toitlustus
on ka oluline osa, mis oleks peokoha toitlustusjuhi või perenaisega vaja läbi arutada (söömise kellaajad ja menüü). Samuti vajab kokkuleppimist alkoholi pakkumine: kas on see firma poolt hinna sees( tihti määratakse selleks talongisüsteem) või pakub koht seda lisatasu eest.

Tehnika ja lava
- Kui esinejad on välja valitud, peaks kindlasti üle vaatama, kas kohapeal on olemas kõik vajalikud tingimused. Väliürituse korral ansamblile, õhtujuhile ja ka pidulistele katusealune. Oluline on üle vaadata ka tantsuplatsi põrand ning kas ansamblile oleks tarvis kõrgendust või lava. Välja tuleks selgitada ka vooluvõtmise koht ja pinge. Seda kõike selleks et vältida hilisemaid tehnilisi viperusi.

Lühidalt ka inimeste registreerimisest suvepäeva üritusele. Seda võiks alustada juba varakult, miks mitte aasta alguses. Sel juhul on inimestel võimalik varakult oma suveplaane sättida ja keegi ei saaks hiljem vabandada puudumist, et plaanid olid juba tehtud.

Inimesi motiveerib firma suvepäevade üritusele tulema kindlasti peokoht ja meelelahutusprogramm esinejatega, kuid oluline faktor on kindlasti ka auhinnad. Auhindadeks ei pea olema tuntud lahendused (alkoholi pudelid), vaid uudsemad lähenemised (töövaba päev, ilusalongi külastus vms).

Selge on see, et alati leidub ka selliseid, kes soovivad omaette tegutseda. Sel juhul on hea, kui kohapeal saab harrastada erinevaid tegevusi: vibulaskmist jms. Veel mainiks ära lasteprogrammi, mille jaoks oleks hea täiskasvanutest eraldi ala vaadata, kus lapsed omaette tegutseda saaksid. Sinna annab korraldada teatevõistlusi, lasteetendust, joonistamisvõistlusi jm põnevat.

Lõppkokkuvõttes on detaile, mida suvepäevade ürituse korraldamisel arvesse võtta, ikka väga palju. Seega pöörduvad firmad üha rohkem spetsialistide poole, kes kõik korraldusliku poole enda kanda võtavad ja otsast lõpuni vastustavad, et kõik sujuks just nii nagu peab. Agentuur on see, kes kõigi osapooltega ka lepingud sõlmib ja hiljem arveldab. Firmale esitatakse vaid üks lõplik arve agentuuri poolt, mille sisse on arvestatud ka korralduskulu."

In Spe Koolituse esindajalt

Merike Mitt

(www.elamuskoolitus.ee):

"Oleme aastaid suvepäevi korraldanud ja oma kogemustega liigume üha enam ise selles suunas, et püüame ühendada suvepäevi ja meeskonnatööd vm koolitust (st et kulutatud raha läheks rohkem asja ette).

Koha valik
- esimesena tuleb ära otsustada, mitmepäevast üritust tahetakse (1, 2, 3), võimalikud kuupäevad (siin vaadata inimeste puhkuste aegu, suurürituste toimumise aegu jms) ja eelkõige seda, millistes tingimustes tahetakse ööbida (st kas tahetakse kõik osalejad siseoludes ööbima panna või ollakse valmis telkides ööbima). Kõik see on muidugi sõltuvuses firma suurusest - kuni 20 inimese firmadele leidub hulgaliselt turismitalude laadseid kohti, 100 inimese kohti on vähem ning korraldatakse ju isegi kuni 1000 inimesega suvepäevi (nende korraldamist tellitakse küll enamasti juba firmadelt).

Broneerimine
- selle kohta võib öelda, et mida varem, seda parem. Head kohad suurematele seltskondadele (nt on 100 inimest siseoludes majutada võimalik vaid loetud arv kohtades) broneeritakse ära juba aasta ette. Jaanuar oleks viimane aeg broneerida, kui tahetakse vähegi head kohta ja eriti juulikuus. Praktika on näidanud, et tavaliselt hakatakse enim suvepäevade korraldamise peale mõtlema umbes märtsis.

Peredega või ainult töökaaslased
- see sõltub firmakultuurist, suvepäevade eesmärgist ja mis eesmärki tahetakse firmas parajasti enim rõhutada. Väiksemad peresõbralikud firmad korraldavad tihti ürituse kogu perele (nii meelitab inimesed kindlalt kohale). Samas tundub tendents olevat üha enam, et ühendatakse suvepäevad teadlikult oma meeskonna arendamisega. Raha kulutatakse sihtotstarbeliselt (st koolitusele), väike tähtsus ei ole ka maksude optimeerimisel (st koolituse pealt ei pea maksma erisoodustusmaksu, mis kompenseerib selle, et koolitus ise võib muidu veidi kallim olla). Koolitus annab lisaväärtuse, nn mitu kärbest ühe hoobiga ning sellest on personalitöö seisukohalt rohkem kasu, kui lihtsalt suvepäevade raames pidutsemisest (loe: joomisest). Koolitus on siiski tihti "pehmem" koolitusvariant, nt korraldame meie suvepäevadel enamasti seikluskoolitusi (oleme teinud meeskonnaülesandeid kuni 600 inimese suvepäevadel), kus aktiivõppe kaudu saab oma meeskonda arendada, jõustada ja motiveerida. Samuti oleme pakkunud meelelahutuslikele suvepäevadele 3-4 tunniseid temaatilisi lühikoolitusi (nt motiveerimisest või enesekehtestamisest), kus paneme samuti rõhku aktiivõppele (st loengut ei pea).

Transport
- sõltub jälle firma suurusest, kas peredega või ilma ja valitud koha kaugusest (Lõuna-Eestisse on Tallinnast rentaablim sõita bussiga, eriti kui inimesi on palju). Bussiga variant pakub võimalusi ka juba tee peal programmi pakkuda (nt mõni ekskursioon, temaatiline video, üllatuspeatus tee peal vms).

Toitlustus

- enamasti pakub toitlustust majutusettevõte. Metsavariandi puhul on võimalik tellida ka sõdurikatlaid jm temaatiliselt sobivaid variante.


Suvepäevade kava
- korraldatakse nii 1, 2- kui 3-päevaseid suvepäevi. 1-päevane suvepäev sobib enim väga suurte kollektiivide puhul, kuna 600 - 1000 inimese ööbimine on eriti kulukas ja rahaliselt saab sedavõrd enam panustada siis programmile. Enim korraldatakse (ja tundub ka inimestele sobivaim variant) 2-päevaseid, st laupäeval alustatakse umbes kell 12.00, siis tehakse päev läbi sporti või temaatilisi mänge või siis nt meeskonnakoolitust, vahepeal söömised ning õhtul siis traditsiooniline pidu ansambli või DJ-ga. Pühapäeva hommikul siis kas on väike programm või sõidetakse pärast hilist hommikusööki lihtsalt koju. Kuna suvised nädalavahetused on väga tihedalt täis suvepäevi, siis on mitmed firmad hakanud korraldama 1-päevast suvepäeva ka tava-nädalapäeval (saab paremini nii esinejaid kui kohti).

Muud ohud
- kindlasti tuleks olla valvas veekogude juures. Rohkete osavõtjate puhul on hea, kui palgatakse eraldi turvamees (sh autode juurde) - on olnud juhuseid, kus kohalikud pikanäpumehed suvepäevad mitmete mobiilide või rahakottide vargusega ära rikuvad. Ning üle 100 inimese suvepäevadel oleks ülisoovitav võtta ka med.töötaja, kuna sportides jm võib väikesi kriimustusi, jala väljaväänamisi vms ikka ette tulla (kogenud suvepäevade korraldajad muidugi arvestavad mängude ja võistluste valikul, et vigastusi ei tuleks, aga juhtuda ikka võib, eriti kuna tihtipeale tarvitatakse ka alkoholi). Muidu peaks kaasas olema vähemalt esmaabikarp. Suvel sõltuvalt kohast peaks arvestama sääskedega (st tõrjevahendid kaasa). Suuremate hulkade puhul on hea oma inimestele mingi "märgistus" anda, nt käepael, et kohalikud sisse ei pääseks.

Eks neid korraldamise pisiasju on palju (alates helitehnika valikust, valgustusest, vihmaga arvestamisest, kas ja kuidas anda inimestele alkoholi jms), mis ongi just see põhjendus, mistõttu on ikka soovitav suvepäevade korraldamine professionaalidele anda (kasvõi osaliselt) - neil on kogemused, nad mõtlevad ka detailid läbi, neil on esinejate-programmi osas palju ideid ja mis peamine - sekretär on ka inimene ja tahaks ehk suvepäevadel lõbutseda, mitte korraldamisega ka suvepäevade ajal tööd teha."

Vot see viimane lause on küll hästi öeldud, kas pole ;)

Osale arutelus

 • Meelike Eenpuu-Villup

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Sekretäri sotsiaalmeedias

RSS

Peopaik

Pidupäev Hestia Hotel Laulasmaa Spa's

Laulasmaa loodus on maagiline. Just siit on ammutanud inspiratsiooni maailma enim mängitud kaasaegne helilooja Arvo Pärt ja just siin on seetõttu 2018. aasta sügisel avanemas muusikasõprade meka – Arvo Pärdi Keskus. Kust siis veel ammutada häid mõtteid, kui mitte Laulasmaalt?

Sündmused Lennusadamas on kordumatud

Suur sündmus väärib olenemata külaliste arvust suure algustähega peopaika. Üheks selliseks on kahtlemata Lennusadam koos vesilennukite angaariga, mis rajati sada aastat tagasi Vene tsaar Nikolai II korraldusel, osana Peeter Suure merekindlusest. Ainulaadne arhitektuuripärl on Paksu Margareeta kõrval teiseks koduks Eesti Meremuuseumile.

Restoranitestid

Küsitlus

Kuidas Sinu firmas suvepäevi peetakse?

 • Kahepäevased suvepäevad linnast eemal
  28%
  28%
 • Ühepäevased suvepäevad linnast eemal
  17%
  17%
 • Meeskonnaüritus töökoha lähedal
  10%
  10%
 • Suvepäevi ei peeta
  45%
  45%

Valdkonna tööpakkumised

Teabevara