Autor: Helen Roots • 15. märts 2023

Hüvede pakett – segapuder kõigest, mis pähe tuleb, või läbimõeldud väärtus?

Tänases tööturu olukorras kinnitavad tööandjad kui ühest suust, et suurim probleem on tööjõupuudus – nuputatakse, kuidas jõuda sobivate kandidaatideni ja mida teha, et nad sooviks just sinu juures töötada. Maksta konkurentsivõimelist palka? Seda kindlasti! Aga sageli saavad määravaks hoopis muud aspektid.
Pixabay

Me võime pakkuda väljakutseterohket tööd ja inspireerivat töökeskkonda, kahtlemata on oma osa mängida ka toredatel kolleegidel ja toetaval meeskonnal, ent kindlasti ei tasu alahinnata väikeseid lisaboonuseid, mida üks või teine ettevõte oma töötajatele on otsustanud pakkuda. Mida sisaldab ettevõtte hüvede pakett ja mille põhjal seda koostatakse, uurisid Personaliuudised personalijuhtidelt.

Mida hüvede paketti kokku pannes silmas peate?

Statistikaameti personali- ja tugiteenuste osakonna juhataja Annika Kitsing selgitab, et motivatsioonipaketti koostades tuleks hoida end kursis populaarsust koguvate personalitrendidega, aga teisalt jälgida loomulikult ka ettevõtte rahalisi võimalusi ja luua sinna vahele oma näoga kompromiss. Riigi IKT Keskuse (RIT) personalijuht Elina Orumaa kirjeldab, et RITis on hüvede valimisel fookus sellel, et töötajad saaksid areneda ja teha tähendusega tööd, et oleks toetav organisatsioonikultuur ja et töötajad oleks terved.

Sandman Grupi personalijuhi Ave Kruusalu sõnul põhineb Euronicsi hüvede pakett ettevõtte väärtustel, milleks on kliendikesksus, koostöö, areng ja sihikindlus. Elisa personalijuht Kaija Teemägi kirjeldab, et ettevõtte väärtuspakkumine on loodud koos omaenda inimestega ja tööjõuturult kogutud tagasiside alusel, ent personalijuhi sõnul on ettevõte valmis väärtuspakkumist pidevalt kaasajastama vastavalt vajadusele ja muutustele tööjõuturul.

Äripäeva väärtuspakkumine on personalijuht Sigrid Veskioja sõnul komplekt huvitavast ja arendavast tööst, võimalustest ja vastutusest, tööturu hinnale vastavast töötasust, põnevast koostöö-organisatsioonist ja mitmekesisest soodustuste ja hüvede paketist, mis põimitud meie traditsioonide ja väärtustega. Äripäev on koht, kus ettevõtlikud inimesed saavad end teostada, ilma oma ettevõtet loomata.

Mida hüvede pakett sisaldab?

Koolitused ja arenguvõimalus

Et töötaja eneseareng on oluline, sellele ei vaidle ilmselt keegi vastu, niisiis oleks mõistlik see paketti sisse kirjutada. RIT näiteks pakub töötajatele hulgaliselt koolitusvõimalusi ja majasisestest liikumisvõimalust. Töötajate koolitamisse/arendamisse panustamist peetakse oluliseks ka Brandemis, kus tegevjuhi Minna-Maria Lõbusa sõnul on iga töötaja kohta oma koolituseelarve. Võimalust end erialaselt täiendada pakub oma töötajaile ka Euronics, organiseerides koolitusi ning võimaldades osaleda konverentsidel ja seminaridel, sama eesmärki kannavad ka Statistikaameti pakutavad intensiivsed väliskoostööd ja -koolitused. Haridust ja arengut toetavaid meetmeid nimetab hüvede paketi ühe osana ka Verstoni personalijuht Signe Korjus.

Äripäeva konkurentsieeliseks on võimalus pakkuda oma töötajatel osaleda meie enda korraldatavatel koolitustel ja konverentsidel, saada osa kogu infoteabest ja sisust, mida ise päevast päeva loome, ning lisaks on loodud siseakadeemia ja toimuvad lunch&learn-üritused, mille raames pakutakse erinevaid koolitusampse. Nii saab Äripäev pakkuda töötajatele suurepäraseid arenguvõimalusi ja avardada nende silmaringi eri valdkondades.

Ühis- ja tiimiüritused

Ühtset ja toetavat organisatsioonikultuuri peetakse täna veel osaks motivatsioonipaketist, mitte n-ö hügieenifaktoriks. Ühis- ja tiimiürituste korraldamist nimetavad osana hüvede paketist nii RIT, Brandem kui ka Statistikaamet. Ka Euronicsis korraldatakse üle ettevõtte erinevaid suuremaid ja väiksemaid sündmusi, võistlusi vmt, millest kõik on oodatud osa võtma, ja firma üks viimaseid suuremaid ettevõtmisi oli osalemine maailmakoristuspäeval üle Eesti eri asukohtades.

Ka Äripäevas on aja jooksul loodud kulk firmakultuuri toetavaid traditsioone: jõulupeod, suvepäevad, ettevõtte sünnipäeva tähistamine jne. Lisaks on töötajate endi initsiatiivil algatatud traditsioonid ja üritused nagu heategevuslikud lõunad, teemapäevad, käimisvõistlus, ÄP maleklubi, raamatuklubi jne.

Tervis

Alles hiljaaegu on hakatud mõistma, et töötaja ei ole lihtsalt tihend tooli ja töölaua vahel, vaid tema heaolust ja tervisest sõltub paljuski ettevõtte käekäik. Seetõttu pakub nt RIT oma töötajatele tööandja tervisekindlustust, spordihüvitist ja tasustatud tervisepäevi. Ka haigushüvitist maksab RIT alates esimesest haiguspäevast. Eesti Haldus OÜ büroo- ja personalijuht Pille Pihlapson-Luiga toob aga esile ettevõtte pakutava spordikompensatsiooni. Euronics panustab mõlemasse: „Toetame sportimist ja pakume tervisekindlustuse kasutamise võimalust. Võimaldame tasustatud tervisepäevi ja soovi korral vaktsineerimist,“ loetleb Ave Kruusalu ja lisab: „Meile on oluline panustada ka riigikaitsesse, säilitame õppuste, kogunemiste vms ajaks töötasu kuni 14 kalendripäevaks.“

Sporditoetust nimetavad hüvede paketi osana ka Brandem ja Telia, samuti toob palga kõrval spordistipendiumi välja Statistikaamet. Verstoniski on personalijuhi sõnul kasutusele võetud n-ö sporti- ja tervist toetavad meetmed ja tervisepäevad, Statistikaametis aga tervise taastamise päevad.

Äripäevas hüvitatakse esimesed haiguspäevad, korraldatakse doonoripäevi ja kontoris vaktsineerimisi (COVID, gripp), olemas on korralik sporditoetus, samuti psühholoogi teenuse kasutamise võimalus. RAHUAkadeemia viib läbi vaimse tervise loenguid ja korraldab teeõhtuid ning olemas on RAHU-nimeline ruum ja massaažitool kontoris – mõlemas on võimalus tööpäeva kestel aeg maha võtta. Kavandamisel on aga tervisenädalad ja planeeritakse rohkem spordiga seotud ühisüritusi.

Tööaeg ja -koht

Paindlikkus nii tööajas kui -kohas ei ole pärast koroona-ajastut enam midagi uudset, ent nii mõnigi tööandja näeb vaeva, et oma töötajad tagasi kontorisse saada. Teised samal ajal on taibanud, et kaugtöö ja kodukontor on tulnud selleks, et jääda. Nii ütleb näiteks Brandemi tegevjuht Minna-Maria Lõbus: „Me pakume töötajatele võimalust teha piiramatult kaugtööd, tööaeg samuti paindlik. Samuti oleme teinud tiimiga kaugelt töötamise nädalat päikese all.“ Paindlikku tööaega ja kaugtöö võimalust nimetavad oma hüvede paketi osana ka Elisa ja Statistikaamet.

Äripäevas on kodus töötamine olnud n-ö normaalsuseks juba enne koroonat. Täna oleme kavandamas töökorraldust nii, et muuta see veelgi paindlikumaks ja soodustada inimeste kodus töötamist. Eesmärgiks töötajate pendelrändest tuleneva jalajälje vähendamine ja kontoripinna optimaalne kasutamine.

Töötaja eraelu tasakaal

Elina Orumaa RITist toob esimesena välja töö- ja pereelu ühildamise – teema, millest tänases heitlikus maailmas ei saa üle ega ümber. Ta selgitab: „Töötaja vaimsele tervisele annab tuge ka see, et me suhtume väga soosivalt tema terviklikku elukaarde – perekondlike kohustuste täitmine ka tavapärasel tööajal on see, mida me aktsepteerime mõistlikes piirides. Töötaja peab seisma hea selle eest, et tema tagala – kodu, pere, sõbrad, hobid – on korras, siis teeb ta ka head tööd.“

Eraelulised sündmused on tähtsal kohal ka teistes ettevõtetes: Euronics toetab oma töötajaid tähtsate sündmuste korral nagu abiellumine, lapse sünd, aga ka matused. Brandem pakub tasustatud vaba päeva sünnipäeva ja Verston 1. septembri puhul. Peresõbralikkust nimetab organisatsioonikultuuri osana ka Statistikaamet ja kinnituseks selle kohta ootab töötajate võsukesi seal tore lastetuba.

Põnevalt sisustatud lastetuba ootab lapsi ka Äripäeva kontoris ja korraldatakse üritusi, kuhu on oodatud ka kaaslased/pereliikmed. Töötaja saab kingituse lapse sünni puhul ning 1. septembril 1. ja 2. klassi minevate õpilaste vanemad saavad päeva vabaks võtta. „Toetame oma töötajaid nii rõõmsatel kui rasketel hetkedel ning anname vaba päeva nii enda kui pereliikme abiellumise korral, samuti pereliikme surma korral, mis puhul maksame ka matusetoetust,“ kirjeldab personalijuht Sigrid Veskioja.

Tasustatud ja tasustamata vaba aeg

Eelmainitud tervisepäevade kõrval on osa ettevõtteid asunud pakkuma ka muid puhkamise vorme, nii pakub Verston oma töötajatele näiteks talvepuhkust ja Elisa lisapuhkust. Ka Äripäev on panustanud iga-aastasesse 5-päevasesse talvepuhkusesse ning korraline puhkus kestab töötajal 30 päeva. Lisaks kingib Äripäev 25- ja 30-aastase tööstaaži täitumise puhul nädala puhkust koos reisirahaga. Ette teatades võib Äripäeva töötaja töölt puududa palga säilitamisega ise abielludes või seoses oma laste/vanemate abiellumisega. Ka abikaasa, lapse või vanema surma tõttu võetud vaba päev saab tasustatud.

Preemiad, tunnustus, lisatasud

Preemiaid juubelite ja tööjuubelite puhul nimetab hüvede paketi osana Verstoni personalijuht ning oma töötajaid tunnustab heade tulemuste eest ka RIT. Tähtpäevakingitusi saavad tööandjalt ka Statistikaameti töötajad ja tähistamist armastatakse ka Euronicsis.

Äripäev tunnustab töötajaid erakordse saavutuse eest kogu tööpere ees ja maksab ka preemiat, mille määramise aluseks on põhjendatud ettepanek või eelnevalt kokkulepitud nominatsiooni kord. Tunnustamise eesmärk on luua olukord, kus töötaja isiklik ambitsioon kattub maksimaalselt ettevõtte seatud eesmärkidega. Suuremad ja pidulikuimad tunnustamisüritused on Äripäeva jõulugala, kus tunnustatakse aasta jooksul saavutatud erakordseid tulemusi, parimaid müügitulemusi ja õnnestunud projekte, ning suvepäevad, kus tõstetakse esile Äripäeva väärtuste saadikud. Lisaks on Äripäevas traditsioon tähistada kogu aasta vältel suuremaid ja väiksemaid töövõite ning töötajate tööstaaži iga 5 aasta järel.

Mis veel?

Küsitlusele vastanud tööandjad on välja toonud veel üksjagu pisiboonuseid, nt:

- põhjalik sisseelamis- ja väljaõppeprogramm;

- õiglane töötasu;

- kaasaegsed kontoriruumid;

- suveterrass rohenäppudele;

- tasuta parkimine;

- mugavad puhke- ja eraldumisalad;

- kohv ja näksid kontoris jne.

Artikkel on ilmunud teemaveebis personaliuudised.ee.

Liitu Sekretäri uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Sekretäri uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Cätlin PuhkanSekretär.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700