Autor: Virtuaalkliinik.ee • 13. veebruar 2024

Gaasikeeramise tango – emotsionaalse manipuleerimise tants

Eestikeelse termini “gaasikeeramine” ingliskeelne vaste gaslighting viitab psühholoogilisele manipulatsioonile ja emotsionaalsele kuritarvitamisele. Robin Sterni raamat “Maatasa manipuleeritud” seletab põhjalikult lahti selle nähtuse psühholoogilised põhjused ja aitab ennast nii ohvri kui ka manipuleerija rollis ära tunda.
Gaasikeeramine on viis, kuidas suhtes kindlal ajahetkel kontrolli enda kätte haarata. Foto: Pexels.

Alljärgnevalt avaldame katkendi Robin Sterni raamatust “Maatasa manipuleeritud. Kuidas end taas jalule saada”.

Selles peatükis vaatleme lähemalt gaasikeeramise tangot ning ka seda, kuidas meie enda käitumine, soovid ja fantaasiad võivad meid sellesse tantsu haarata. Õnneks on gaasikeeramise probleemile lahendus. Kui saate aru, et teie minapilt on ainult teie enda teha – et olete väärtuslik inimene, kes on väärt armastust, hoolimata sellest, mida arvab gaasikeeraja –, oletegi esimese sammu vabaduse poole teinud. Olete endas leidnud sügaval asetseva jõuallika, mis aitab teil gaasikeeramise mõjust vabaneda. Esimese sammuna tuleb saada teadlikuks omaenese rollist gaasikeeramises.

Näide – Sarah teab, et selles, kuidas kallim temaga räägib, on midagi kapitaalselt valesti. Varem nentis naine lihtsalt endamisi, et mees on paras kaabakas, ja küsis endalt, miks ta üldse temaga koos on. Nüüd on mees teda kuude kaupa alandanud ja solvanud, öeldes, et naine unistab, kui arvab, et tema tööd väärtuslikuks peetakse või et kolleegid tema panusele loodavad. Mehe sõnul on Sarah saamatu ja ise selle suhtes pime. Tema näol on Sarah’ga rääkides alati põlglik grimass. Ta kõlab väga veendunult! Naine arvab, et mees eksib, kuid küsib endalt ikkagi: kas ta jutul on iva sees? Ta ei salli mehe suhtumist ning oskab end ja oma tööd hästi kaitsta, kuid viimasel ajal on ta juba täiesti kurnatud. Ta ei suuda seda taluda, kui madalaks mees teda peab.

Gaasikeeramise ohvrid kardavad sageli, et neid ei mõisteta. Mõte sellest, et neist saadakse valesti aru, tundub talumatu. Kuigi nad sageli näivad enesekindlad ja tugevad, on nad tegelikkuses lähedaste ja kaaslaste poolt äärmiselt haavatavad.

Pidage meeles, et gaasikeeramine on viis, kuidas suhtes kindlal ajahetkel kontrolli enda kätte haarata – konflikti lõpetada, ärevust leevendada ja taas end olukorra „peremehena“ tunda. See on kognitiivne meetod, mis võimaldab gaasikeerajal iseennast reguleerida ja üritada ka kaaslast suunata. Gaasikeeraja ei pruugi ise oma manipulatsioonist üldse aru saada, tema võib tõsimeeli arvata, et väljendub lihtsalt otsesõnu või ei kohku aususe ees kunagi tagasi. Kui see ausus hõlmab aga ka seda, et gaasikeeraja hakkab teile rääkima, kes te olete, kuidas mõtlete ja tunnete, ajab see teid hulluks. Ennast kaitsta üritades hakkategi gaasikeeramise tangot tantsima ning ei suuda enam olukorrast eemalduda ja gaasikeeraja motiive objektiivselt hinnata. Tunnete lihtsalt, kuidas teise inimese veendumus teie mõtete ja tunnete kohta teile laamana peale vajub ning see võib olla arvustav, kontrolliv ja vihaleajav.

Lähedastes suhetes on mõlemad osapooled sageli teineteise suhtes haavatavad ning kipuvad armastatud inimesele rohkelt võimu usaldama. Sellises olukorras võib tunne, et sind ei mõisteta, mõjuda surmahoobi või lahingukutsena.

1. Gaasikeeramise tango

Kuigi gaasikeeramine näeb väljastpoolt välja nagu üksiku vägivaldse manipulaatori töö, leidub sellises suhtes alati kaks aktiivset osapoolt. Gaasikeeramise võib lõpetada otsekohe, kui lõpetate vaidlemise, gaasikeeraja mõistlikkusele kutsumise või oma õiguse taga ajamise. Selle asemel võib lihtsalt eemalduda – tangotants pooleli jätta ja võim taas enda kätte haarata, üritades mitte alluda kiusatusele gaasikeeraja vaateid muuta.

Vaatame gaasikeeramise tango keerukaid tantsusamme lähemalt.

Esimene samm. Tants algab tavaliselt sellega, et gaasikeeraja kinnitab millegi tõesust, hoolimata teie „sügavast arusaamast“, et see on vale. Näiteks: „Sa tead ju, kui hajameelne sa oled; sa tead ju seda!“

Teine samm. Gaasikeeramine saab aset leida vaid juhul, kui ohver püüab – teadlikult või alateadlikult – gaasikeerajale vastu tulla või talle oma vaatenurka selgeks teha, sest talle on oluline tema heakskiit. Näiteks: „Ma ei ole hajameelne! Ma ei unusta kunagi ühtegi kohtumist! Kuidas sa võid sellist asja väita? Ma ei jää kunagi hiljaks.“

Kolmas samm. Selle asemel et oma vaadetele truuks jääda, üritab manipuleeritav ka kaotajaks jäänuna gaasikeeraja heakskiitu võita ja leida moodust, kuidas võiks nad ühele nõule jõuda ning sama reaalsust kogeda. Toimub pööre. Väga sageli tähendab see pööre allaandmist ja teise pakutud reaalsusega leppimist enda oma arvel.

Lähme isiklikuks – oma sõnadega …

Gaasikeeramine pole teie süü. Mõnikord ei saa te aru, kuidas selleni jõuate, aga kui mõistate, mis toimub, võite omal jõul sellest ära pöörduda ja öelda, et te ei taha seda enam teha.

Kas teile meenub kord, kui teid vääralt süüdistati? Kui teile öeldi, et teete midagi valesti või saite millestki valesti aru? Tõenäoliselt oli gaasikeeraja järjekindel ja süüdistav ning teie pöördusite tema suunas ja nõustusite temaga.

Kas mäletate seda pööret ja selle põhjust? Mida sellel hetkel mõtlesite?

Milliseid tundeid lubasite endal tunda?

Inimese viimne vabadus – suutlikkus kindlas olukorras ise oma suhtumist määrata. (Viktor E. Frankl)

2. Miks me seda kaasa teeme?

1. Emotsionaalse apokalüpsise hirmust

2. Sulandumise tungist

Emotsionaalse apokalüpsise hirm

Võtame esmalt ette emotsionaalse apokalüpsise. Tegemist on plahvatusega, mis pühib kõik oma teelt ja mürgitab õhu nädalateks. Gaasikeeramise ohver pelgab, et kui gaasikeeraja üle piiri tõugata, kutsub ta esile emotsionaalse apokalüpsise, mis on nii valus kogemus, et inimene on selle vältimiseks kõigeks valmis.

Kui te ei oska iial ette aimata, millal kaaslasel võib vihapurse tekkida, avastate mingi aja möödudes, et olete hakanud kõigega nõustuma, mida ta ütleb – lihtsalt selleks, et karjumist vältida.

Emotsionaalne apokalüpsis võib olenevalt olukorrast võtta eri vorme. Näiteks võib selle vallandada ülemus, kes ähvardab tööalase katastroofiga, või pereliige, kes teis halvavat süütunnet tekitab.

Kõige hullem on gaasikeeramise mõju puhul enesekindluse kadumine, rõõmutus, peataolek, süvenev masendus ja minnalask[1] mine, kui lubatakse gaasikeerajal enda maailmakäsitlust ja minapilti määrama hakata.

Täielik alistumine – mõtetes, tunnetes ja tegudes – võib tunduda ainsa turvalise lahendusena.

Kohene apokalüpsis: gaasikeeraja salarelv

Mis on teie jaoks kõige valusam? Gaasikeeraja oskab teie haavatavust meisterlikult relvana kasutada. (Märkige ära tunnused, mis tunduvad tuttavad.)

Ta võib …

☐ tuletada teile meelde teie kõige suuremaid hirme: „Sa oled tõesti liiga paks/külm/tundlik/tujukas …“

☐ähvardada teid hüljata: „Keegi ei hakka sind kunagi armastama.“ „Jääd kogu eluks üksikuks.“ „Keegi ei kannata sind välja.“

☐ teile teisi keerulisi suhteid meelde tuletada: „Pole ime, et sa oma vanematega läbi ei saa.“ „Võibolla sellepärast ei tahagi Suzi sinuga suhelda.“ „Kas sa ei näe, et sellepärast su ülemus sinust lugu ei peagi.“

☐ teie mõtted teie enda vastu pöörata: „Kas abielu ei tähendagi siis tingimatut armastust?“ „Ma arvasin, et sõbrad peaksid teineteist toetama.“ „Tõeline professionaal peaks olema valmis pingeid taluma.“

☐ panna teid kahtlema teie vaadetes, mälus või reaalsustajus: „Ma pole seda öelnud – sa kujutad seda endale ette.“ „Sa lubasid selle arve ära maksta; kas sa ei mäleta?“ „Mu ema solvas väga see, mida sa ütlesid.“ „Meie külalised pidasid sind naeruväärseks – kõik naersid su üle.“

Mõttetöö – konkreetsed näited

Kas teile meenub mõni olukord, kus tundsite end sarnaste süüdistuste tõttu emotsionaalselt muserdatuna või muudmoodi hädas? Need võivad olla valusad mälestused. Sellisel juhul proovige seda hetke teises valguses kujutada ja meenutage endale, et olete teel paranemise … selginemise … jõu tagasivõitmise poole. Palun teil usaldada protsessi ja iseennast.

Kas teile meenub olukord, kui tundsite end hästi (õnnelikuna, edukana või turvaliselt) ja kogesite seejärel emotsionaalse ohu muserdavat mõju?

Kas teile meenub olukord, kui jagasite kaaslasega midagi positiivset ja ta pööras selle teie vastu, esitledes seda negatiivsena?

Enne edasiliikumist võtke korraks aeg maha, hingake sügavalt ja vabastage end tunnetest, mida see harjutus teis ehk tekitas. Gaasikeeraja süüdistuste ja enese reaktsioonide uskumine ei tähenda tõtt teie enese kohta, vaid viitab üksnes kõige hullematele apokalüptilistele hirmudele, mis seavad ohtu teie minapildi.

Pidage meeles: te olete hea ja hinnatud inimene, kes väärib armastust hoolimata sellest, mida gaasikeeraja võis arvata.

Sulandumise tung

Sulandumise tung on teine põhjus, miks oma vaadetest loobutakse ja gaasikeeramise tangot kaasa tantsitakse. Kuitahes tugevad, targad või pädevad me ka poleks – ikka tunneme pakilist vajadust gaasikeeraja heakskiidu järele. Idealiseerime teda ja oleme endale tekitanud vajaduse tema järele.

Kui mõlemal osapoolel on hea olla, antakse teineteisele rohkem ruumi. Kui aga üks või teine tunneb end haavatavas olukorras, võib tal olla suurem vajadus „lojaalsuse“ järele – see tähendab aga tingimusteta nõustumist.

Kui erimeelsused või halvakspanu ohvris ärevust tekitavad, kipub ta reageerima kolmel moel.

1. Kiiresti joondub ta kaaslasega ühele reale.

2. Ta üritab gaasikeerajat – kas vaidluste ja/või emotsionaalse manipulatsiooniga – oma vaatepunktiga nõustuma keelitada, et tunda end turvaliselt ja väärtuslikuna.

3. Kui kaaslase pealekäimine ja omaenese protest nad välja kurnavad, toimub pööre apokalüpsise vältimiseks.

Iga reaktsiooni puhul on ohver gaasikeerajaga lähedusetunde säilitamise nimel valmis tegema peaaegu mida tahes, isegi kui see tähendab iseenda minapildi täielikku hävitamist.

Allikas: Robin Stern “Maatasa manipuleeritud. Kuidas end taas jalule saada”

Liitu Sekretäri uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Sekretäri uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Cätlin PuhkanSekretär.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700